ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΖΕΟΛΙΘΟΣ

ΒΙΟΑΕΡΙΟ: Η παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο είναι σήμερα μία από τις πιο σημαντικές επενδυτικές κινήσεις. Η αποτελεσματικότητα των σταθμών παραγωγής βιοαερίου μπορεί να αυξηθεί εντυπωσιακά με την χρήση του Zeo Eco.

Χάρη στην επιφανειακή του δομή ο κλινοπτιλόλιθος προσφέρει έναν άριστο χώρο φιλοξενίας στα βακτηρίδια που πυροδοτούν την αναπαραγωγική έκρηξη των μικροοργανισμών που είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία βιοαερίου.

Έχει ήδη μετρηθεί σημαντική αύξηση στην παραγωγή βιοαερίου από κοπριά ζώων που τρέφονται με ζεόλιθο (ο ζεόλιθος που προστέθηκε στο σιτηρέσιο των ζώων αποβάλλεται εξ ολοκλήρου στην κοπριά), ενώ και η χρήση του εκ των υστέρων σε οποιαδήποτε κοπριά έχει παρόμοια αποτελέσματα.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ: Το Zeo Eco χρησιμοποιείται σε βιολογικούς καθαρισμούς έχοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε:

 • απόσμηση λυμάτων
 • αποτροπή σχηματισμού υπερβολικής ιλύος
 • βελτίωση των ιδιοτήτων καθίζησης της λάσπης και του δείκτη καθίζησης
 • ευκολότερο διαχωρισμό νερού-λάσπης,κ.ά.

Η δράση του ζεόλιθου πέρα από την επίλυση ποικίλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι βιολογικοί καθαρισμοί δήμων σε όλη την Ελλάδα, συντελεί στη δημιουργία λυματολάσπης κατάλληλης για λίπασμα και εδαφοβελτιωτικό, μετατρέποντας ένα επικίνδυνο και άχρηστο υλικό σε ασφαλές και πολύτιμο προιόν.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Το Zeo Eco χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος διαβίωσης των ζώων.

Χάρη στις μοναδικές ιδιότητες του κλινοπτιλόλιθου, όπου εφαρμόζεται αυξάνει κατακόρυφα την υγιεινή του χώρου, μειώνοντας δραστικά την υγρασία και τις δυσάρεστες μυρωδιές από αμμωνία, θειικές ενώσεις, διοξείδιο του άνθρακα και άλλα επιβλαβή αέρια. Κι εκτός όλων αυτών η κοπριά πλέον των ζώων είναι ένα ασυναγώνιστο λίπασμα με προστιθέμενη αξία.

ΦΙΛΤΡΑ: Το Zeo Eco αναπτύχθηκε για περιβαλλοντικές εφαρμογές. Xάρη στις ειδικές ιδιότητες των ζεολίθων είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για φιλτράρισμα.

Ως ένα εξαιρετικό υλικό φιλτραρίσματος-ρόφησης, ο ζεόλιθος εκτός από το να προσροφά τις διοξίνες και τα βαρέα μέταλλα, μαζεύει τους ρύπους και τις οσμές από φυσικές λίμνες κατάλληλες για κολύμβηση, εξασφαλίζοντας την καθαρότητα και την ασφάλεια του νερού που βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα.

Το  Zeo Eco  χρησιμοποιείται και για το πόσιμο νερό και την ανακύκλωση, επειδή υποστηρίζει την βιολογική δράση της διαδικασίας καθαρισμού.

Εκτός από την επεξεργασία υδάτων, το Zeo Eco είναι επίσης χρήσιμο στην επεξεργασία αέρα και φυσικού αερίου και στη δημιουργία εμποδίων διήθησης γύρω από χωματερές, επειδή εμποδίζει τη ρύπανση του γύρω εδάφους.

 1100

Διαχείριση αστικών - βιομηχανικών λυμάτων βιολογικών

Η μεταφορά και η επιλογή του χώρου για την εναπόθεση τόνων λυματολάσπης το οποίο απασχολεί όχι μόνο τις δημοτικές αρχές άλλα και τους μικρούς και τους μεγάλους επιχειρηματίες οι οποίοι επιβαρύνονται με το τεράστιο κόστος των προστίμων και επιπλέον έχουν τον φόβο του μεγαλύτερου ‘’προστίμου’’ του κλεισίματος της μονάδας τους.

Το πρόβλημα των τοπικών δημοτικών αρχών και των εταιρειών που παράγουν λυματολάσπη είναι:
• Το κόστος κατασκευής για τον εκσυγχρονισμό βιολογικών μονάδων
• Έλλειψη της απαιτούμενης έκστασης
• Έξοδα χειρισμού περίσσειας λυματολάσπης.
• Δυσοσμία και αντιαισθητική όψη.
• Μόλυνση του περιβάλλοντος.
• Αυξανόμενα ποσά προστίμων.

ΛΥΣΗ ΜΕ ECO-MUD
Έπειτα από 4 χρόνια ερευνών και πιστοποιήσεων με την συνεργασία καθηγητών πανεπιστημίων του εξωτερικού και εσωτερικού καταλήξαμε στην παραγωγή φορητών και σταθερών μονάδων επεξεργασίας λυματολάσπης που λύνουν τα εξής προβλήματα:

1. Της μόλυνσης του περιβάλλοντος
2. Της απαγορευμένης απόθεσης τους στα ΧΥΤΑ
3. Την επιβολή προστίμων

 • Το ποσοστό απομάκρυνσης μετάλλων και ραδιονουκλιδίων κυμαίνεται μέχρι 99%, ενώ αυτό των οργανικών ουσιών έως 53%.
  Άοσμη και συνεκτική, φιλική προς τα φυτά, το περιβάλλον και τον άνθρωπο κατάλληλη για ασφαλή απόθεση στα ΧΥΤΑ ή για χρήση ως εδαφοβελτιωτικό στις γεωργικές καλλιέργειες.
  Δεσμεύει οργανικά, ανόργανα, οργανομεταλλικά, αέρια συστατικά, μέταλλα, ραδιονουκλίδια και βακτήρια.
  Παράγεται σε κοκκοποιημένη μορφή.
  Η υγρασία είναι μειωμένη κατά 30% από την αρχική λυματολάσπη.
 • ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ECO-MUD
 • ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ:

Το τέλος των υπέρογκων προστίμων που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους δήμους και η λύση του προβλήματος με κόστος έως και μηδαμινό σε σύγκριση με εκείνο των προστίμων.

 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ:
  Καλύτερη ποιότητα ζωής
  Βελτιωμένο κοινωνικό προφίλ στο εξωτερικό
  Νέο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό προφίλ
 • ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Μέσω των 2 οικολογικών επιλογών διάθεσης της παραγόμενης λυματολάσπης.
1. Εξασφάλιση της ασφαλής απόθεσης της παραγόμενης λυματολάσπης στα ΧΥΤΑ με τα εξής πλεονεκτήματα:

• Λειτουργεί ως μέσο φυτικής παραγωγής.
• Ως αντιπυρική ζώνη.
• Ως φίλτρο για την συγκράτηση των οσμών.

2. Χρήση ως εδαφοβελτιωτικό στις γεωργικές καλλιέργειες για την αύξηση της παραγωγής

1. Σταθερή μονάδα επεξεργασίας.
Ύψος μονάδας: 2,70m
Μήκος μονάδας: 4,80m
Πλάτος μονάδας: 2,30m
2. Φορητή μονάδα επεξεργασίας
Μήκος φορτηγού: 6m
Πλάτος φορτηγού: 2,30m
Ύψος μόνο της μονάδας:2.70m
Μήκος μόνο της μονάδας:4,80m Πλάτος μόνο της μονάδας:2.30m

ZEOPROFIT HELLAS PC
Εμπορία φυσικού ζεολίθου
Γιαννιτσών 31, 3ος όροφος, κτήριο Αριστοτέλης (κτήριο ΟΠΕΚΕΠΕ )
ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ./Φαξ: 2310515195
www.zeoprofit.grinfo@zeoprofit.gr

26734316 328584384293415 3044687781332804927 n

Η χρήση του ζεόλιθου στην παραγωγή βιοαερίου

Η εταιρεία ZEOPROFIT HELLAS ΙΚΕ, πρόσφατα ανέπτυξε και εφαρμόζει στην Ελλάδα μια μεθοδολογία με την οποία επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγής βιοαερίου κατά την επεξεργασία λυμάτων χοιροστασίων. Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής στη χοιροτροφική μονάδα Γκασνάκης ΑΕ, οδήγησε σε αύξηση της παραγωγής βιοαερίου κατά 25%- 30%.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Σημαντικά αποτελέσματα με τη χρήση του ζεολίθου παρατηρήσαμε και στο εξωτερικό. Ειδικότερα, τουλάχιστον 1,000 φάρμες στην Ολλανδία σχεδιάζει η FrieslandCampina, να εντάξει σε πρόγραμμα που θα μετατρέπει τα απόβλητα των αγελάδων σε βιοαέριο και λίπασμα.
Η FrieslandCampina είναι ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός γαλακτοπαραγωγών της Ολλανδίας, ο οποίος αγοράζει γάλα από 13,500 φάρμες. Συγκριτικά, σε όλη την Ολλανδία λειτουργούν 17,000 φάρμες γαλακτοπαραγωγής.
Ο συνεταιρισμός νοικιάζει στους κτηνοτρόφους αντιδραστήρες αναερόβιας αποσύνθεσης, μέσα στους οποίους παράγεται μεθάνιο, το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτροπαραγωγή. Άλλα μηχανήματα αναλαμβάνουν στη συνέχεια να συλλέγουν το άζωτο και το φώσφορο, αφήνοντας πίσω σκέτη οργανική ύλη που μπορεί να απλωθεί στο χωράφι με ασφάλεια.
Η κυβέρνηση επιδοτεί το πρόγραμμα με 150 εκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας στους κτηνοτρόφους σταθερή τιμή για την παραγωγή βιοαερίου τα επόμενα 12 χρόνια.
Ο πρώτος αντιδραστήρας αναερόβιας αποσύνθεσης εγκαινιάστηκε από τον υπουργό Οικονομικών κ. Χένη Καμπ, σε φάρμα της περιοχής Φρίεσλαντ, εκεί όπου οι αγελάδες είναι διπλάσιες από τους κατοίκους.
Στις πρώτες 20 μέρες μετά την ενεργοποίηση του βιοαντιδραστήρα, η φάρμα παρήγαγε 9,342 kw ηλεκτρικής ενέργειας, αρκετές για να καλύψει τις ανάγκες 3 σπιτιών για 1 χρόνο.
Σύμφωνα με το Ολλανδικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, το μεθάνιο που παράγεται από τις ίδιες τις αγελάδες αλλά και από την αποσύνθεση της κοπριάς αντιστοιχεί σήμερα στο 10% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ολλανδία.

ΙΤΑΛΙΑ
Από τα μέσα του 2016, εκατοντάδες σπίτια που βρίσκονται στην Κούμπρια της Ιταλίας θερμαίνονται με ενέργεια που παράγεται από τυρί, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να παράγει φυσικό αέριο από τα απόβλητα τυριού τσένταρ.
Η μονάδα θα λαμβάνει επιχορηγήσεις εκατομμυρίων από την Ιταλική κυβέρνηση προκειμένου να μετατρέπει υπολείμματα της τυροκομίας σε βιοαέριο.
Μέρος του θα χρησιμοποιείται για την ηλεκτροδότηση της μονάδας και το υπόλοιπο θα διατίθεται για την ηλεκτροδότηση σπιτιών και επιχειρήσεων, τη θέρμανση και τις μαγειρικές εστίες τους.
Η εταιρεία Clearfleau που κατασκεύασε τη νέα μονάδα ανακοίνωσε πως η ποσότητα αερίου που θα διοχετεύεται στο δίκτυο της πόλης κάθε χρόνο θα είναι αρκετό για τις ανάγκες 4,000 σπιτιών. Μ΄΄ένα μέρος του να επιστρέφει στη μονάδα, αναμένεται η τελική ποσότητα να καλύπτει τις ανάγκες 1,6000 σπιτιών και επιχειρήσεων της Κούμπρια.
Το πρότζεκτ αυτό προχωρεί χάρη σε κυβερνητικό πρόγραμμα επιδότησης που ανταμείβει σπίτια και επιχειρήσεις για την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Η μονάδα θα λαμβάνει περίπου 20ετία από εισφορές των καταναλωτών μέσω των λογαριασμών ρεύματος.
Η διαδικασία επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων της τυροκομίας προβλέπει τα υπολείμματα τυρόγαλου να ρίχνονται σε μια δεξαμενή μαζί με το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του εξοπλισμού. Στη συνέχει θα αφεθούν τα βακτήρια να κάνουν την δουλειά τους, ‘’τρώγοντας’’ τα λίπη και τα σάκχαρα του τυριού για 50 ημέρες, παράγοντας έτσι βιοαέριο, μείγμα μεθανίου και άλλων αερίων μέσω διαδικασίας αναερόβιας πέψης.
Η μονάδα θα παράγει περίπου 1,000 κυβικά μέτρα βιοαερίου την ώρα.
Μέρος του θα χρησιμοποιείται και πάλι σε μικρή ενεργειακή μονάδα των εγκαταστάσεων αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι θα ‘’αναβαθμίζεται΄΄ με την αφαίρεση διοξειδίου του άνθρακα ώστε να μείνει το βιο-μεθάνιο, που συγκρίνεται ως προς την ενεργειακή απόδοση με το φυσικό αέριο της Βόρειας Θάλασσας.

ΕΛΛΑΔΑ
Το ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, επεξεργάζεται τα σχέδια δύο ΚΥΑ, τη μία με αντικείμενο την κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων και την άλλη με θέμα τη διάθεση των αστικών λυμάτων. Θα ακολουθήσει έκδοση μιας ακόμη ΚΥΑ για την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας με τους όρους και τις προϋποθέσεις διάθεσης χωνέματος των μονάδων βιοαερίου στον τομέα της γεωργίας. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός ΥΠΑΑΤ, Βασίλειος Κόκκαλης, από το βήμα του 6ου Συνεδρίου Αγροτεχνολογίας, με θέμα την Κλιματική Αλλαγή που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο χώρο της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής θες/νίκης στις 15 Δεκεμβρίου 2017.
Το ετήσιο συνέδριο Αγροτεχνολογίας, διοργανώνεται αδιάλειπτα από το 2012 και έχει πλέον καταστεί θεσμός στα δρώμενα της πόλης ως η κορυφαία εκδήλωση στο είδος.

ZEOPROFIT HELLAS PC
Εμπορία φυσικού ζεολίθου
Γιαννιτσών 31, 3ος όροφος, κτήριο Αριστοτέλης (κτήριο ΟΠΕΚΕΠΕ )
ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ./Φαξ: 2310515195
www.zeoprofit.grinfo@zeoprofit.gr

26993343 328605287624658 6348598368392359035 n

Δημιουργία: Internet Technology Solutions Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη | Κατασκευή Eshop | Προώθηση ιστοσελίδων | Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων | Portfolio | Web Design - Internet Marketing