ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΖΕΟΛΙΘΟΣ

ΒΙΟΑΕΡΙΟ: Η παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο είναι σήμερα μία από τις πιο σημαντικές επενδυτικές κινήσεις. Η αποτελεσματικότητα των σταθμών παραγωγής βιοαερίου μπορεί να αυξηθεί εντυπωσιακά με την χρήση του Zeo Eco.

Χάρη στην επιφανειακή του δομή ο κλινοπτιλόλιθος προσφέρει έναν άριστο χώρο φιλοξενίας στα βακτηρίδια που πυροδοτούν την αναπαραγωγική έκρηξη των μικροοργανισμών που είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία βιοαερίου.

Έχει ήδη μετρηθεί σημαντική αύξηση στην παραγωγή βιοαερίου από κοπριά ζώων που τρέφονται με ζεόλιθο (ο ζεόλιθος που προστέθηκε στο σιτηρέσιο των ζώων αποβάλλεται εξ ολοκλήρου στην κοπριά), ενώ και η χρήση του εκ των υστέρων σε οποιαδήποτε κοπριά έχει παρόμοια αποτελέσματα.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ: Το Zeo Eco χρησιμοποιείται σε βιολογικούς καθαρισμούς έχοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε:

  • απόσμηση λυμάτων
  • αποτροπή σχηματισμού υπερβολικής ιλύος
  • βελτίωση των ιδιοτήτων καθίζησης της λάσπης και του δείκτη καθίζησης
  • ευκολότερο διαχωρισμό νερού-λάσπης,κ.ά.

Η δράση του ζεόλιθου πέρα από την επίλυση ποικίλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι βιολογικοί καθαρισμοί δήμων σε όλη την Ελλάδα, συντελεί στη δημιουργία λυματολάσπης κατάλληλης για λίπασμα και εδαφοβελτιωτικό, μετατρέποντας ένα επικίνδυνο και άχρηστο υλικό σε ασφαλές και πολύτιμο προιόν.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Το Zeo Eco χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος διαβίωσης των ζώων.

Χάρη στις μοναδικές ιδιότητες του κλινοπτιλόλιθου, όπου εφαρμόζεται αυξάνει κατακόρυφα την υγιεινή του χώρου, μειώνοντας δραστικά την υγρασία και τις δυσάρεστες μυρωδιές από αμμωνία, θειικές ενώσεις, διοξείδιο του άνθρακα και άλλα επιβλαβή αέρια. Κι εκτός όλων αυτών η κοπριά πλέον των ζώων είναι ένα ασυναγώνιστο λίπασμα με προστιθέμενη αξία.

ΦΙΛΤΡΑ: Το Zeo Eco αναπτύχθηκε για περιβαλλοντικές εφαρμογές. Xάρη στις ειδικές ιδιότητες των ζεολίθων είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για φιλτράρισμα.

Ως ένα εξαιρετικό υλικό φιλτραρίσματος-ρόφησης, ο ζεόλιθος εκτός από το να προσροφά τις διοξίνες και τα βαρέα μέταλλα, μαζεύει τους ρύπους και τις οσμές από φυσικές λίμνες κατάλληλες για κολύμβηση, εξασφαλίζοντας την καθαρότητα και την ασφάλεια του νερού που βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα.

Το  Zeo Eco  χρησιμοποιείται και για το πόσιμο νερό και την ανακύκλωση, επειδή υποστηρίζει την βιολογική δράση της διαδικασίας καθαρισμού.

Εκτός από την επεξεργασία υδάτων, το Zeo Eco είναι επίσης χρήσιμο στην επεξεργασία αέρα και φυσικού αερίου και στη δημιουργία εμποδίων διήθησης γύρω από χωματερές, επειδή εμποδίζει τη ρύπανση του γύρω εδάφους.

 1100
Δημιουργία: Internet Technology Solutions Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη | Κατασκευή Eshop | Προώθηση ιστοσελίδων | Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων | Portfolio | Web Design - Internet Marketing