Υγρό Διαφυλλικό Λίπασμα (ΕΚ)

Β.Π. Zn

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Υγρός χηλικός ψευδάργυρος με 6% άζωτο αμιδικής μορφής.
• Συνιστάται για όλες τις καλλιέργειες (δεν δρώδεις, αμπέλι, κηπευτικά, βιομηχανικά φυτά, ανθοκομία), σε στάδια ανάπτυξης για εφαρμογές σε προληπτικό ή θεραπευτικό στάδιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
• Δοχείο των 4 κιλών
• Φιάλη του 1 κιλού

ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ, ΜΗΛΟΕΙΔΗ : 200-300 γρ / 100 lit H2O
• Με την εμφάνιση της τροφοπενίας

ΑΧΛΑΔΙΑ, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 150-250 γρ / 100 lit H2O
• Με την εμφάνιση της τροφοπενίας

ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: 250-300 γρ / 100 lit H2O
• Με την εμφάνιση της τροφοπενίας

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΥΠΑΙΘΡΙΑ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): 250-300 γρ / 100 lit H2O
• Με την εμφάνιση της τροφοπενίας

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ: 200-250 γρ / 100 lit H2O
• Με την εμφάνιση της τροφοπενίας

Επικοινωνήστε με το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας για να σας συμβουλεύσει για τα προϊόντα καθώς και τη συνδυαστική χρήση με τον ζεόλιθο για extra αποτέλεσμα.

Υγρό Διαφυλλικό Λίπασμα (ΕΚ)

Β.Π. Β

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• Υγρό βόριο, σύμπλοκο αιθοναλαμίνης με 9% αμιδικό άζωτο που διευκολύνει την πλήρη διείσδυση και αφομοίωση του Β.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

• Δοχείο των 4 κιλών
• Φιάλη του 1 κιλού

ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ: 150-200 γρ / 100 lit H2O
• Πριν την ανθοφορία
• Μετά την καρπόδεση

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: 502-80 γρ / 100 lit H2O
• Πριν την ανθοφορία
• Μετά την καρπόδεση

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 150-200 γρ / 100 lit H2O
• Πριν την ανθοφορία
• Μετά την καρπόδεση

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΒΑΜΒΑΚΙ: 200 – 250 γρ / 100 lit H2O
• 4-6 πρώτα πραγματικά φύλλα
• Επανάληψη μετά από 20 ημέρες

ΚΑΠΝΟΣ: 150-200 γρ / 100 lit H2O
• 10-15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (καρότο, κουνουπίδι, μπρόκολο, σέλινο): 200-250 γρ / 100 lit H2O
• 4-6 πρώτα πραγματικά φύλλα
• Επανάληψη μετά από 20 ημέρες

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα): 150-200 γρ / 100 lit H2O
• Πριν την άνθηση
• Επανάληψη μετά από 20-25 ημέρες

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ (γαρύφαλλο, τριαντάφυλλο, χρυσάνθεμο): 80-150 γρ / 100 lit H2O
• Πριν τον σχηματισμό των μπουμπουκιών

Υγρό Διαφυλλικό Λίπασμα (ΕΚ)

Β.Π. Mg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Υγρό χηλικό μαγνήσιο με EDTA με άζωτο 6% αμιδικής μορφής για πλήρη διείσδυση και άμεση αφομοίωση του μετάλλου.
• Συνιστάται για όλες τις καλλιέργειες (δενδρώδεις, αμπέλι, κηπευτικά, βιομηχανικά φυτά, ανθοκομία)
• Σε στάδια ανάπτυξης για προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
• Δοχείο 4 κιλών
• Φιάλη 1 κιλού

ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΜΗΛΟΕΙΔΗ, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 300 -400 γρ / 100 lit Η2Ο
• Με την εμφάνιση της τροφοπενίας

ΑΜΠΕΛΙ: 300-400 γρ / 100 lit H2O
• Με την εμφάνιση της τροφοπενίας

ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: 150-300 γρ / 100 lit H2O
• Με την εμφάνιση της τροφοπενίας

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΥΠΑΙΘΡΙΑ – ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): 300-400 γρ / 100 lit H2O
• Με την εμφάνιση της τροφοπενίας

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ: 250-300 γρ / 100 lit H2O
• Με την εμφάνιση της τροφοπενίας

Επικοινωνήστε με το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας για να σας συμβουλεύσει για τα προϊόντα καθώς και τη συνδυαστική χρήση με τον ζεόλιθο για extra αποτέλεσμα.

Υγρό Διαφυλλικό Λίπασμα (ΕΚ)

Β.Π. Ca

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• Υγρό χηλικό ασβέστιο με EDTA, με άζωτο 6% αμιδικής μορφής για καλύτερη διείσδυση και άμεση αφομοίωση του ασβεστίου.
• Συνιστάται για όλες τις καλλιέργειες (δενδρώδεις, αμπέλι, κηπευτικά, βιομηχανικά φυτά, ανθοκομία)
• Ψεκασμοί για προληπτικό και θεραπευτικό χαρακτήρα συνιστώνται ανεπιφύλακτα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
• Δοχείο 4 κιλών
• Φιάλη 1 κιλού

ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: 400-500 γρ / 100 lit H2O
• Από την καρπόδεση και κάθε 20 ημέρες

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 350-450 γρ / 100 lit H2O
• Από την καρπόδεση και κάθε 20 ημέρες

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΥΠΑΙΘΡΙΑ – ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): 350-500 γρ / 100 lit H2O
• Από την καρπόδεση και κάθε 15 ημέρες

ΚΑΠΝΟΣ: 250-300 γρ / 100 lit H2O
• 15-20 ημέρες από τη μεταφύτευση
• Επανάληψη σε 12-15 ημέρες

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ: 350-400 γρ / 100 lit H2O
• Κάθε 15-20 ημέρες

Επικοινωνήστε με το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας για να σας συμβουλεύσει για τα προϊόντα καθώς και τη συνδυαστική χρήση με τον ζεόλιθο για extra αποτέλεσμα.

Υγρό Διαφυλλικό Λίπασμα (ΕΚ)

Β.Π. Fe

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Υγρός χηλικός σίδηρος με EDTA με άζωτο 6% αμιδικής μορφής που έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αφομοίωση του σιδήρου.
• Συνιστάται για όλες τις καλλιέργειες (δενδρώδεις, αμπέλι, κηπευτικά, βιομηχανικά φυτά, ανθοκομία).
• Εφαρμόζεται στο στάδιο ανάπτυξης για προληπτικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

• Δοχείο των 4 κιλών
• Φιάλη του 1 κιλού

ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ: 200-300 γρ / 100 lit H2O
• Με την εμφάνιση της τροφοπενίας

ΜΗΛΟΕΙΔΗ, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ: 200-250 γρ /100 lit H2O
• Με την εμφάνιση της τροφοπενίας

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ,ΠΑΤΑΤΕΣ, ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: 200-250 γρ / 100 lit H2O
• Με την εμφάνιση της τροφοπενίας

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΥΠΑΙΘΡΙΑ – ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): 200-250 γρ / 100 lit H2O
• Με την εμφάνιση της τροφοπενίας

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ: 200 – 250 γρ / 100 lit H2O
• Με την εμφάνιση της τροφοπενίας

Επικοινωνήστε με το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας για να σας συμβουλεύσει για τα προϊόντα καθώς και τη συνδυαστική χρήση με τον ζεόλιθο για extra αποτέλεσμα.

Υγρό Διαφυλλικό Λίπασμα (ΕΚ)

Β.Π. KING

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Υγρό σύνθετο λίπασμα ΝΡΚ + ΤΕ με χηλικά ιχνοστοιχεία, ελαιώδους υφής
• Επιτάχυνση ταχύτερης απορρόφησης φυτών
• Έχει προσκολλητική ικανότητα
• Συνιστάται για όλες τις καλλιέργειες (δενδρώδεις, αμπέλι, κηπευτικά, βιομηχανικά φυτά, ανθοκομία)
• Περιέχει Fe, Zn, Cu, Mn, B

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
• Φιάλη 1 λίτρου

ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:
ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: 300 – 400 cc / 100 lit H2O
ΑΜΠΕΛΙ: 280-380 cc / 100 lit H2O
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ – ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΑ: 300 – 350 cc / 100 lit H2O
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΥΠΑΙΘΡΙΑ – ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): 250-400 cc / 100 lit H2O
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ: 200 -300 cc / 100 lit H2O

Επικοινωνήστε με το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας για να σας συμβουλεύσει για τα προϊόντα καθώς και τη συνδυαστική χρήση με τον ζεόλιθο για extra αποτέλεσμα.

Υγρό Διαφυλλικό Λίπασμα (ΕΚ)

Β.Π. SUPER FAST

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Υγρό αζωτούχο λίπασμα με μαγνήσιο και χηλικά ιχνοστοιχεία ελαιώδους υφής
• Δεν παγώνει ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
• Έχει προσκολλητική ιδιότητα, άρα αυξάνει την διεισδυτικότητα και την αποτελεσματικότητα τους.
• Έχει υφή σε μορφή gel
• Συνιστάται για όλες τις καλλιέργειες (δενδρώδεις, αμπέλι, κηπευτικά, βιομηχανικά φυτά, ανθοκομία σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης)
• Περιέχει Ν, MgO, Fe, Zn, Cu, Mn, B

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
• 1lit

ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: 250-400 cc / 100 lit H2O
ΑΜΠΕΛΙ: 200 – 300 cc / 100 lit H2O
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ – ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΑ: 250 – 350 cc / 100 lit H2O
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΥΠΑΙΘΡΙΑ – ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): 250-300 cc / 100 lit H2O
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ: 200 – 250 cc / 100 lit H2O

Επικοινωνήστε με το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας για να σας συμβουλεύσει για τα προϊόντα καθώς και τη συνδυαστική χρήση με τον ζεόλιθο για extra αποτέλεσμα.

Αρωματικά Χώρου

Αρωματικό αυτοκινήτου, λεοφωρείου, κτελ, νταλίκας, τρακτέρ ή οποιουδήποτε οχήματος και αν επιθυμείτε.
100% φυσικό οικολογικό προϊόν.
Ανακυκλώσιμο, διότι μετά το πέρας της χρήσης του μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη γλάστρα σας να συγκρατεί τη υγρασία.
Μα και αν ακόμα το πετάξετε και στα σκουπίδια θα απορροφήσει τις οσμές του κάδου σας.

ΔΩΡΟ ζεολίθος για την απόσμηση των τσιγάρων σις σταχτοθήκες.
ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΙΣΕΙ..!!!
Δεκτές παραγγελίες για κάθε ιδιώτη και επαγγελματία όπως καταστήματα με αξεσουάρ ΙΧ, πρατήρια καυσίμων, ΚΤΕΟ, είδη δώρων, καταστήματα εμπορίας ΙΧ, Σχολές Οδηγών όπου μπορούμε να προσαρμόσουμε το λογότυπό σας....και πολλές άλλες έξυπνες λύσεις που θα σας συναρπάσουν.
Αρκεί να καλέσετε μόνο στα γραφεία μας και όλα τα υπόλοιπα είναι εύκολα...

Και για ασφαλή μεταφορά και τοποθέτηση σε καταστήματα, τουριστικά είδη, είδη δώρων, καθαριστήρια ρούχων, τουριστικά πλοία, ξενοδοχεία και πολλά άλλα...

Αρωματικό ντουλάπας με φυσικά έλαια λεβάντας. Φυσικό προϊόν για την νοικοκυρά αλλά και ένα καταπληκτικό προϊόν για τοποθέτηση σε καταστήματα ενδυμάτων. Είμαστε δεκτοί σε κάθε συνεργασία. Για ένα φυσικό, οικολογικό περιβάλλον χωρίς προβλήματα.

Τηλ. επικοινωνίας: 2391300745
ΥΓ: Και σε ξύλινο γαντζάκι, σε μια ποικιλία αρωμάτων που θα σας ταξιδέψει.

32264018 375315319620321 4782976796024897536 n32267300 375316056286914 6943209788155101184 n32169197 375286892956497 5412465847379689472 n

Διαφυλλικό Λίπασμα (ΕΚ)

Β.Π. QUEEN

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Υγρό σύνθετο λίπασμα με χηλικά ιχνοστοιχεία και κάλιο οργανικής μορφής, ελαιώδους μορφής. Σύνθεση λιπάσματος με στοιχεία σιδήρου, ψευδαργύρου, Χαλκού, Μαγνησίου και Βορίου
• Προάγει την σύνθεση των υδατανθράκων και βελτιώνει την ισορροπία τους σε σχέση με τα αμινοξέα καθιστώντας τα φυτά πιο ανθεκτικά σε προσβολές παθογόνων.
• Έχει ελαιώδη υφή και προσκολλητικές ικανότητες
• Συνιστάται για όλες τις καλλιέργειες (δενδρώδεις, αμπέλι, κηπευτικά, βιομηχανικά φυτά, ανθοκομία), ιδιαίτερα στα στάδια καρποφορίας και ωρίμανσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

• 1 Λίτρο

ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑΣ: 300 – 450 cc / 100 lit H2O

ΑΜΠΕΛΙ: 300 – 400cc / 100 lit H2O

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ – ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΑ: 300 – 350 cc / 100 lit H2O

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΥΠΑΙΘΡΙΑ – ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): 250-400 cc / 100 lit H2O

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ: 200 – 300 cc / 100 lit H2O

Επικοινωνήστε με το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας για να σας συμβουλεύσει για τα προϊόντα καθώς και τη συνδυαστική χρήση με τον ζεόλιθο για extra αποτέλεσμα.

Ο ρόλος του χαλκού στη διατροφή των ζώων

Ο χαλκός βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα, στους μυς, τις τρίχες, το μυελό των οστών, τα νεφρά και το συκώτι, το οποίο είναι και το κύριο όργανο όπου αποθηκεύεται.
Τα νεογέννητα θηλαστικά γεννιούνται με ικανοποιητικές εφεδρείες χαλκού στο σώμα τους, για να καλύψουν τις ανάγκες ανάπτυξής τους κατά την περίοδο του θηλασμού, καθότι το γάλα είναι πολύ φτωχό σε χαλκό, όπως είδαμε να συμβαίνει και με το σίδηρο.
Στον αφρό του αίματος ο χαλκός συνδέεται με την αλβουμίνη σε ποσοστό 5%, ενώ το 95% του χαλκού είναι συνδεδεμένο με μια α-σφαιρίνη για να σχηματισθεί η σερουλοπλασμίνη.
Ο χαλκός επίσης συμμετέχει σε πολλά ένζυμα όπως σ’ αυτά για:

• Την σύνθεση της αιμοσφαιρίνης (αιματοποίηση)
• Την ωρίμανση των ερυθροκυττάρων (ερυθροκουπρεϊνη)
• Τη δράση των οξειδο – αναγωγικών ενζύμων στα κύτταρα
• Το σχηματισμό της χρωστικής του τριχώματος
• Τη σύνθεση της κιταρίνης των τριχών, του μαλλιού, του πτερώματος, των οπλών και κεράτων των ζώων.

Έλλειψη του χαλκού από τις τροφές που καταναλώνουν τα ζώα προκαλεί αναιμία, δυσμορφία των οστών, μικρή σωματική αύξηση, αποχρωματισμό του μαύρου τριχώματος σε σταχτί, γαστρεντερικές διαταραχές (διάρροιες), δερματίτιδα, ίνωση του μυοκαρδίου (μεγάλο μυοκάρδιο), εξαφάνιση της ουλότητας του μαλλιού, μικρή γονιμότητα και ενζωοτική (κινητική) αταξία των αμνών. Σ’ αυτήν παρατηρείται έλλειψη συντοτισμού των κινήσεων και ταλάντευση του πίσω μέρους του σώματος με τελική κατάληξη την πλήρη παράλυση του ζώου. Αυτό οφείλεται σε αλλοίωση του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού λόγω έλλειψης χαλκού, όπως έδειξε η νεκροτομική εξέταση των προσβεβλημένων αρνιών. Σε έρευνα πάνω σε αμνοερίφια που εμφάνιζαν αταξικά φαινόμενα σε κοπάδια τα οποία έβοσκαν στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Αξιού και Αλιάκμονα, η αιτία πάθησης αποδόθηκε στη χαλκοπενία. Όμως, έρευνες άλλων επιστημόνων έδειξαν ότι η αταξική συμπεριφορά των αμνοεριφίων των ίδιων περιοχών, οφείλονταν στην έλλειψη σεληνίου και τα ζώα έπασχαν από μυϊκή δυστροφία, πράγμα, εκτός των άλλων, που καταδείχτηκε με ειδική ενζυμολογική εξέταση.
Συμπτώματα ανεπάρκειας χαλκού έχουν αναφερθεί σε βόσκοντα ζώα πολλών περιοχών του κόσμου, όπως την Αυστραλία, ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Βόρεια Ισλανδία και Νέα Ζελανδία. Η ανεπάρκεια αυτή του χαλκού αποδίδεται άλλοτε στη μικρή περιεκτικότητα του χόρτου βοσκής των περιοχών αυτών και άλλοτε στην ύπαρξη δεσμευτικών ουσιών του χαλκού, οπότε η έλλειψή του είναι δευτερογενής. Είναι γνωστό ότι τον χαλκό ανταγωνίζονται (κάνουν σύμπλοκα και δεν γίνεται αξιοποίησή του από τα ζώα) το μολυβδαίνιο, ο ψευδάργυρος και τα θειικά άλατα, όταν αυτά βρίσκονται στις ζωοτροφές ή και στο χορτάρι σε περίσσεια.
Ο χαλκός πρέπει να προσλαμβάνεται από τα ζώα μέσω των τροφών σε τέτοιες ποσότητες ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες κάθε ζώου. Όμως, η υπερβολική πρόσληψη χαλκού από τα ζώα αποβαίνει επιζήμια για τα ίδια. Έτσι, η συνεχής πρόσληψη χαλκού, πέρα των κανονικών αναγκών των ζώων, οδηγεί στη συσσώρευσή του στους ιστούς και ιδίως στο συκώτι και δρα δηλητηριωδώς σ’ αυτά. Με άλλα λόγια ο χαλκός είναι σωρευτικό δηλητήριο και επομένως χρειάζεται προσοχή στη χορήγηση αλάτων χαλκού στα ζώα. Ιδιαίτερα, στα μηρυκαστικά η συγκέντρωση χαλκού στο συκώτι έχει σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωσή του στο αίμα και την πρόκληση αιμολυτικού ίκτερου με απακόλουθο το θάνατο του ζώου.
Στα πτηνά και χοιρινά, συσσώρευση χαλκού στο συκώτι τους προκαλεί μόνο σοβαρή επιβράδυνση της ανάπτυξής τους και όχι ίκετρο. Πλέον ευπαθή στην υπερβολική συγκέντρωση χαλκού στο σώμα τους είναι τα αιγοπρόβατα, ακολουθούν τα βοοειδή, ενώ τα χοιρινά είναι τα ανθεκτικότερα ζώα, δεχόμενα στο σώμα τους 30 φορές περισσότερο χαλκό από ότι οι κανονικές τους ανάγκες. Η χρήση του χαλκού στα σιτηρέσια αναπτυσσομένων – παχυνομένων χοιρινών είναι γνωστή γαιτί βελτιώνει τόσο το ρυθμό ανάπτυξης όσο και την εκμετάλλευση της τροφής, ιδίως όταν ταυτόχρονα τους χορηγείται και αντιβιοτικό.
Τροφές πλούσιες σε χαλκό είναι τα ηπατάλευρα, από τα υποπροϊόντα της σπορελαιουργίας αυτά των καρπών του λιναριού, του βαμβακιού και του αράπικου φυστικού (αραχίδας). Με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε χαλκό είναι οι καρποί των ψυχανθών, τα υποπροϊόντα του αλευρόμυλου, οι δημητριακοί καρποί και τέλος τα χόρτα (χλωρά, σανοί), αρκεί το έδαφος όπου καλλιεργήθηκαν να περιέχει τις ανάλογες ποσότητες χαλκού.

32149210 375191436299376 2207136268385517568 n

Δημιουργία: Internet Technology Solutions Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη | Κατασκευή Eshop | Προώθηση ιστοσελίδων | Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων | Portfolio | Web Design - Internet Marketing