Πλεονεκτήματα από τη χρήση του κλινοπτιλόλιθου στην πτηνοτροφία:

• Δέσμευση μυκοτοξινών

• Ελάττωση διαρροιών

• Χρησιμοποίηση μικρότερων ποσοτήτων αντιβιοτικών

• Μείωση της θνησιμότητας

• Αύξηση αυγοπαραγωγής

• Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αυγών (στις όρνιθες αυγοπαραγωγής)

  Αύξηση του βάρος των αυγών

  Βελτίωση της ποιότητας του κελύφους

Μείωση της εμφάνισης κηλίδων αίματος και κρέατος

• Μείωση του διαστήματος πάχυνσης (στα παχυνόμενα ορνίθια)

• Βελτίωση της ποιότητας του κρέατος (στα παχυνόμενα ορνίθια)

• Πιο υγιείς νεοσσούς

• Αύξηση της διαλυτότητας του φωσφόρου στο σώμα των πτηνών

• Μείωση των εγκαυμάτων στα πόδια από το φώσφορο

 

Αφλατοξίνες στην πτηνοτροφία;

Έχουμε την λύση Αποτελεσματικά και Οικονομικά!

Αφλατοξίνες
• Παράγονται από μύκητες (μούχλες) του γένους Aspergillus spp. Που αναπτύσσονται στις ζωοτροφές.
• Εντοπίζονται συχνά ακόμα και σε φαινομενικά ‘’καθαρές’’ ζωοτροφές.
• Προκαλούν σημαντικές οικονομικές απώλειες γιατί:

 • • Μειώνουν την κατανάλωση τροφής
  • Τα ζώα είναι επιρρεπή σε μολύνσεις
  • Μειώνουν την παραγωγικότητα των πτηνών

Οι αφλατοξίνες αντιμετωπίζονται στην πράξη με:
• Την απομάκρυνση των προσβεβλημένων ζωοτροφών
• Την προσθήκη στις ζωοτροφές μυκοδεσμευτικών ουσιών.

Ο ζεόλιθος είναι ένα φυσικό προϊόν εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως δεσμευτικό αφλατοξινών (EU directive 70/524/CEE) και οικονομικότερο σε σχέση με τα συνήθη χρησιμοποιούμενα μυκοδεσμευτικά.

Ο ζεόλιθος της Zeoprofit Hellas P.C.
• Έχει υψηλή καθαρότητα σε Κλινοπτιλόλιθο (93%)
• Είναι πιστοποιημένος με FAMI – QW 9001:2001 και ISO 22000:2005
• Διατίθεται σε δύο κοκκομετρίες 0,0-0,15 και 0,0-0,8 mm.

Ενδεικτικές δοσολογίες για κάθε κοκκομετρία:
• 0.0-0.15 mm: 5-10 Kg/tn φυράματος.
• 0,0-0,8 mm:10-20 Kg/tn φυράματος.

Η καθημερινή χρήση της κοκκομετρίας 0,0-0,8 mm στη δόση των 10-20 Kg/tn:
• Βελτιώνει την αξιοποίηση της τροφής.
• Μειώνει την εμφάνιση πεπτικών διαταραχών.
• Μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο πάχυνσης.
• Αυξάνει την αυγοπαραγωγή.
• Βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αυγών.

Στα παχυνόμενα ορνίθια:
• Δεσμεύει μυκοτοξίνες.
• Μειώνει την εμφάνιση της διάρροιας.
• Βελτιώνει την αξιοποίηση τροφής.
• Βελτιώνει το ρυθμό αύξησης των ορνιθιών.
• Βελτιώνει την ποιότητα κρέατος.

 • Στις όρνιθες αυγοπαραγωγής:
  • Δεσμεύει μυκοτοξίνες.
  • Βελτιώνει την αξιοποίηση τροφής.
  • Αυξάνει την αυγοπαραγωγή.
  • Βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αυγών
  • Αυξάνει το βάρος των αυγών
  • Βελτιώνει την ποιότητα του κελύφους
  • Μειώνει την εμφάνιση κηλίδων αίματος και κρέατος
  • Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης πεπτικών διαταραχών
 • 26814697 326778294474024 2250613947615447903 n
  Διατροφή Αυγοπαραγωγών Ορνίθων
 • Αρθρογράφος, Μιχελή Παναγιώτα MSc Γεωπόνος ΑΠΘ

  Η εκτροφή τω ορνίθων είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους τής ζωικής παραγωγής, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Η μεγάλη ανάπτυξη του κλάδου αυτού οφείλεται αφενός μεν στην επιστήμη της γενετικής, που συντέλεσε στην παραγωγή πτηνών με πολύ υψηλές παραγωγικές ικανότητες, όσο και στην επιστήμη της διατροφής που συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική εκτροφή των ορνίθων. Η πραγματοποίηση των στόχων της διατροφής επιτυγχάνεται:
  • με την επιλογή πλέον κατάλληλων ζωοτροφών που θα πρέπει να ανταποκρίνονται στη φυσιολογία του πεπτικού συστήματος και
  • με τον καθορισμό της ποσοτικής χρησιμοποίησης αυτών των ζωοτροφών, με γνώμονα τις δυνατότητές καταναλώσεις τροφής απτό πτηνό και τις ημερήσιες ανάγκες του, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη πρόσληψη των ενδεδειγμένων θρεπτικών συστατικών.

  Το πεπτικό σύστημα των ορνίθων χαρακτηρίζεται από μικρή χωρητικότητα από σχετικά γρήγορη διέλευση της τροφής κατά μήκος αυτού και από έλλειψη ουσιαστικής συμβιωτικής πέψης Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν αναγκαία τη διατροφή τους με σιτηρέσια αποτελούμενα από ζωοτροφές καλής ποιότητας, υψηλής περιεκτικότητας και μικρού όγκου. Με αυτές τίς συνθήκες θ μπορεί να εφοδιάζεται το πτηνό με την απαραίτητη ενέργεια, την κατάλληλη πρωτεΐνη (πλούσια σε όλα τα υπόλοιπα θρεπτικά αμινοξέα) καθώς και με όλα τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά .Οι ζωοτροφές που ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις είναι οι συμπυκνωμένες με κυριότερες τους δημητριακούς καρπούς και τα σπέρματα, τα υποπροϊόντα διαφόρων γεωργικών βιομηχανιών, τις ανόργανες ζωοτροφές και κατά περίπτωση τις ζωοτροφές ζωικής προέλευσης. Επίσης στα σιτηρέσια μπορεί να συμμετέχουν και διάφορα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των πρόσθετων υλών των ζωοτροφών. Οι ζωοτροφές που επιλέγονται ως οι πλέον κατάλληλες σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος τους, χρησιμοποιούνται για την Παρασκευή ομοιογενούς μείγματος το οποίο χορηγείται κατά κανόνα για κατά βούληση, κατανάλωση, είτε υπό μορφή αλευρώδους μείγματος είτε μορφή συμπίπτων. Με την προϋπόθεση ότι το προς κατανάλωση χορηγούμενο μείγμα θα είναι ισόρροπο, πρέπει από κάθε πτηνό να καταναλώνεται η ημερήσια ποσότητα που να ικανοποιεί:

  • τον φυσιολογικό κορεσμό και
   τον μηχανικό κορεσμό
  • Στις περιπτώσεις που η κατανάλωση θα είναι περισσότερη ή λιγότερη της κανονικής, προκύπτουν αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση είναι:
 • 1. Παράγοντες με σχέση ανάλογη:
  Το βάρος του πτηνού
  Το ύψος της παραγωγής
  Η κινητικότητα του πτηνού

  • 2. Παράγοντες με σχέση αντιστρόφως ανάλογη:
   Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος
   Η ενεργειακή πυκνότητα της τροφής

  Διατροφή Κατά Τη Περίοδο Της Ανάπτυξης:
  Το διάστημα της ανάπτυξης αρχίζει από την 1η ημέρα της ηλικίας (νεοσσοί) και διαρκεί μέχρι την ηλικία της έναρξης παραγωγής αυγών (18ης εβδομάδα). Στόχος της διατροφής, σε αυτό το χρονικό διάστημα, είναι η παραγωγή ορνίθων (πουλάδων) που στην ηλικία των 18 εβδομάδων συνδυάζουν τη γενετησιακή τους ωριμότητα με το ενδεδειγμένο σωματικό βάρος. Σημαντικές αποκλίσεις από αυτό το ΣΒ έχουν αρνητικές επιπτώσεις, τόσο στο ποσοστό της μετέπειτα αυγοπαραγωγής, όσο και στην ποιότητα των παραγόμενων αυγών. Με το σιτηρέσιο τους οι αναπτυσσόμενοι νεοσσοί πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες σε ενέργεια και ΘΑ, για συντήρηση και αύξηση του ΣΒ. Η αύξηση του ΣΒ προέρχεται από την εναπόθεση σάρκας, σωματικού λίπους και αύξηση φτερών. Επειδή η αναλογία αυτών διαφοροποιείται με την ηλικία, αντίστοιχα μεταβάλλονται και οι ανάγκες και για το λόγο αυτό η περίοδος αναπτύξεως χωρίζεται σε επί μέρους φάσεις. Οι φάσεις αυτές, σύμφωνα με τις οδηγίες των αναπαραγωγικών οίκων, πρέπει να είναι τουλάχιστον τρείς:

  • Η 1η μέχρι την 6η
   Η 2η μέχρι την 12η και
   Η 3η μέχρι την 18η εβδομάδα της ηλικίας

  Διατροφή Κατά Τη Περίοδο Της Αυγοπαραγωγής:
  Η παραγωγική ζωή των ορνίθων αυτής της κατηγορίας διαρκεί, κατά κανόνα, μέχρι την 80η εβδομάδα της ηλικίας τους. ε αυτό το χρονικό διάστημα:

  • Η παραγωγή αυγών δεν είναι σταθερή. Στην αρχή αυξάνεται, φθάνοντας μια μέγιστη τιμή μεταξύ 28ης και 36ης εβδομάδας και στη συνέχεια μειώνεται σταδιακά. Η παραγόμενη ποσότητα αυγών ανά ημέρα εκφράζεται με το συντελεστή αυγοπαραγωγής ή ωοτοκίας, ο οποίος δηλώνει πόσα αυγά παράγονται ημερησίως ανά 100 όρνιθες.
  • Οι όρνιθες, κατά το διάστημα των πρώτων 15 εβδομάδων της αυγοπαραγωγής , αυξάνουν ακόμη το ΣΒ.
  • Το μέσο βάρος των παραγόμενων αυγών αυξάνεται παράλληλα με την ηλικία των ορνίθων.

  Οι καθημερινές απαιτήσεις σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες για συντήρηση, την παραγωγή του αυγού και την αύξηση του ΣΒ. Επισημαίνεται ότι οι ανάγκες σε ασβέστιο είναι ιδιαίτερα υψηλές, διότι είναι απαραίτητο συστατικό για τη δημιουργία του κελύφους τους αυγού. Επίσης, το μέγεθος των κόκκων χρησιμοποιούμενης πηγής ασβεστίου ( πχ μαρμαρόσκονη) , ενδείκνυται να είναι τουλάχιστον κατά 50% μεταξύ 2-4mm.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα έναν πιο αργό ρυθμό διαλυτότητας στο πεπτικό σύστημα, αλλά σταθερό ρυθμό εφοδιασμού του οργανισμού σε Ca. Βέβαια η καλύτερη λύση είναι η χρήση του ζεολίθου. Επειδή, οι ανάγκες των ορνίθων αλλάζουν κατά τη διάρκεια της αυγοπαραγωγής περιόδου, η τελευταία χωρίζεται σε επί μέρους φάσεις όπως 1η φάση μέχρι 40 εβδομάδες, 2η φάση μέχρι τις 60 εβδομάδες και 3η φάση μέχρι τις 80 εβδομάδες.

  Κατά την 1η φάση, στη διάρκεια της οποίας οι όρνιθες φθάνουν στο μέγιστο της αυγοπαραγωγής, η διατροφή πρέπει να διεξάγεται με το σκεπτικό ότι από κάθε όρνιθα θα παράγεται ένα αυγό κάθε μέρα, Ιδιαίτερη προσοχή, κατά τον καταρτισμό των μειγμάτων αυτών, πρέπει να δίνεται στις σχέσεις μεταξύ Ca και P καθώς και μεταξύ N και Cl για τις οποίες πρέπει να ισχύουν:
  Ca: P x 10 και 35Na: 23 Cl =2.5-3.0. Επίσης, ανάλογα με τον επιθυμητό χρωματισμό της λεκίθου του αυγού είναι δυνατόν τα μείγματα να συμπληρώνονται με την κατάλληλη ποσότητα χρωστικών.

 • 26219869 327144957770691 2416227652736709433 n
  Διατροφή Αναπαραγωγών Ορνίθων Κρεατοπαραγωγικού Τύπου
 • Αρθρογράφος, Μιχελή Παναγιώτα MSc Γεωπόνος ΑΠΘ

  1) Διατροφή κατά τη περίοδο της ανάπτυξης:
  Η περίοδος της ανάπτυξης διαρκεί μέχρι την έναρξη της αυγοπαραγωγής, η οποία συμβαίνει στην ηλικία των 22 εβδομάδων. Βασικός στόχος κατά τη περίοδο αυτή είναι να φθάσουν οι νεοσσοί στην ηλικία έναρξης της αυγοπαραγωγής με το κατάλληλο ΣΒ.
  Υπό συνθήκες κατά βούληση διατροφής, τα πτηνά αυτού του τύπου τείνουν να καταναλώνουν περισσότερη του κανονικού ενέργεια και υπάρχει κίνδυνος απόκτησης μεγαλύτερου ΣΒ λόγω πάχυνσης. Επειδή κάτι τέτοιο θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην μετέπειτα αναπαραγωγική τους ικανότητα και λαμβανομένου υπόψη ότι οι ανάγκες διαφοροποιούνται με την ηλικία, η περίοδος χωρίζεται σε 3 φάσεις:

  1) Την εναρκτήρια (0-6 εβδομάδες)
  2) Της αναπτύξεως i) (7-16 εβδομάδες)
  3) Της αναπτύξεως ii) (17-22 εβδομάδες).
  Στην διάρκεια της εναρκτήριας φάσης εφαρμόζεται η κατά βούληση και στη συνέχει η κατά μερίδες ομαδική διατροφή.

  2) Διατροφή Κατά Την Περίοδο Της Αυγοπαραγωγής:
  Η διάρκεια της αυγοπαραγωγής, στις όρνιθες αναπαραγωγής κρεατοπαραγωγικού τύπου διακόπτεται συνήθως στην ηλικία των 60 εβδομάδων, διότι μετά το ποσοστό της αυγοπαραγωγής μειώνεται σημαντικά και κρίνεται ως ασύμφορη η συνέχεια της εκτροφής τους. Το μέγιστο της αυγοπαραγωγής πραγματοποιείται μεταξύ της 28ης και 35ης εβδομάδας και γρήγορα μειώνεται για να καταλήξει στο 45% την 60η εβδομάδα. Παράλληλα αυξάνεται το βάρος του παραγόμενου αυγού από 55g σε 68g περίπου καθώς και τα ΣΒ των ορνίθων.
  Η αυγοπαραγωγική περίοδος, χωρίζεται σε 2 φάσεις:
  Η 1η μέχρι την 40η εβδομάδα
  Η 2η μέχρι την 60η εβδομάδα.

  3) Διατροφή Παχυνόμενων Ορνίθων Κρεατοπαραγωγής:
  Τα παχυνόμενα ορνίθια (διεθνώς Broilers) προέρχονται από την εκκόλαψη αυγών ορνίθων βαρύσωμου κρεατοπαραγωγικού τύπου. Είναι αποτέλεσμα πολύ εξειδικευμένων μεθόδων υβριδισμού και χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης του ΣΒ. Αποτέλεσμα αυτού είναι η δυνατότητα απόκτησης του επιθυμητού βάρους σφαγής σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η διατροφή στην περίπτωση αυτή έχει ως στόχο τον εφοδιασμό του πτηνού με την απαραίτητη ενέργεια και στα ΘΑ, που θα επιτρέψουν να ανταποκριθεί στις δυνατότητες ανάπτυξης του με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.
  Όταν αυξάνεται η ηλικία των ορνιθιών μειώνεται ο ρυθμός εναπόθεσης σωματικής πρωτεΐνης και αυξάνεται ο ρυθμός εναπόθεσης λίπους. Δεδομένου, ότι η εναπόθεση λίπους χρειάζεται περισσότερη ενέργεια απ’ ότι η πρωτεΐνη, οι προδιαγραφές των μειγμάτων πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία. Σε μικρή ηλικία το ενεργειακό περιεχόμενο θ είναι χαμηλότερο και η ΟΠ υψηλότερη, ενώ σε μεγαλύτερη ηλικία θα συμβαίνει το αντίστροφο. Η διαφοροποίηση αυτή πρέπει να οδηγεί και στην παραγωγή σφαγίου επιθυμητής ποσότητας.

  Για το λόγο αυτό, η διάρκεια της ανάπτυξης και πάχυνσης των ορνιθιών χωρίζεται σε φάσεις και για κάθε φάση συνιστώνται διαφορετικά μείγματα διατροφής. Ένας τυπικός διαχωρισμός αυτών των φάσεων είναι:
  1) Εναρκτήρια (0-14 ημέρες)
  2) Ανάπτυξης (15-28 ημέρες)
  3) Τελική (29 ή 36 ημέρες μέχρι τη σφαγή, περίπου 48 ημέρες).

  Οι κατά κανόνα υψηλές απαιτήσεις σε ενέργεια των σιτηρεσίων των παχυνόμενων ορνιθιών, συνηγορούν στην χρησιμοποίηση λίπος και ελαίων (μέχρι 4-5%) κατά την κατάρτιση των μειγμάτων διατροφής τους. Η χρησιμοποίηση αυτών συνιστάται ιδιαιτέρως όταν η θερμοκρασία στο χώρο εκτροφής είναι υψηλή (>30°C), επειδή η παραγόμενη ζωική θερμότητα κατά τον καταβολισμό του λίπους είναι λιγότερη σε σχέση με αυτή από τον καταβολισμό των υδατανθράκων, με αποτέλεσμα τα ορνίθια να αντεπεξέρχονται καλύτερα στη θερμική καταπόνηση. Επίσης, μπορεί να γίνεται χρήση πρόσθετων υλών όπως π.χ. χρωστικών, όταν είναι επιθυμητή η κίτρινη χρώση του δέρματος του σφαγίου και οπωσδήποτε φαρμακούχων ουσιών (κοκκιδιοστατικά). Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει οι φαρμακούχες ουσίες να αφαιρούνται από το σιτηρέσιο οπωσδήποτε μια εβδομάδα πριν από τη σφαγή των ορνιθιών.

 • 26239284 327456294406224 9143597476452108613 n
 • Αξιολόγηση Του Μηχανικού Συστήματος ECO-MUD στην Κομποστοποίηση Αποβλήτων Πτηνοτροφείων
 • Αρθρογράφος Μιχελή Παναγιώτα, Msc Γεωπόνος

  "Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον κ. Παπαδόπουλο Βασίλειο, Πρόεδρο και Δ.Σ της ZEOPROFIT HELLAS, για το χρόνο που μου αφιέρωσε δίνοντας μου τις απαραίτητες πληροφορίες για να συντάξω το κείμενο, όπου αποτελεί και ο κατασκευαστής της κινητής μονάδας ECO-MUD΄΄.

  Η εταιρεία ZEOPROFIT HELLAS διαθέτει το μηχανικό σύστημα επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων για την παραγωγή κομπόστας, την οποία συσκευάζει και εμπορεύεται η ίδια. Γενικά οι εγκαταστάσεις κομποστοποίησης των στερεών αποβλήτων των πτηνοτροφείων, με μηχανικά συστήματα, εμφανίζουν διάφορα μικρά ή μεγάλα προβλήματα κατά την εφαρμογή τους, όπως ασταθή και ελαττωματική λειτουργία, λόγω εμπλοκών, υπερφορτώσεων, υψηλής υγρασίας στα απόβλητα, κακών χειρισμών κλπ., με αποτέλεσμα την έκλυση τοπικά δυσάρεστων και ενοχλητικών οσμών, καθώς και παραγωγή τελικού προϊόντος (κομπόστας), χαμηλής ποιότητας με υψηλή υγρασία και δυναμικό οσμής. Παρόλα αυτά, η κομποστοποίηση αποτελεί σήμερα την καλύτερη δυνατή επιλογή για την επεξεργασία των αποβλήτων πτηνοτροφείων, καθόσον μετατρέπει ένα εξαιρετικά προβληματικό υποπροϊόν, λασπώδους υφής και έντονα οσμηρού σε ένα άοσμο ξηρό τελικό προϊόν, κατάλληλο, υπό προϋποθέσεις, για εδαφική διάθεση και αξιοποίηση σε καλλιέργειες ως οργανικό υπόστρωμα και βελτιωτικό της υφής του εδάφους.

  Ως εκ τούτου, η εγκατάσταση και κατάλληλη λειτουργία μηχανικών συστημάτων για την επεξεργασία και μετατροπή των αποβλήτων αυτών σε εμπορικής αξίας ανακυκλώσιμο τελικό προϊόν (κομπόστα), είναι εξαιρετικά επιθυμητή, τόσο από οικονομικής, όσο και από περιβαλλοντικής σκοπιάς, καθόσον αξιοποιεί πλήρως ένα άχρηστο και προβληματικό, εκ πρώτης όψεως υποπροϊόν. Για τους λόγους αυτούς η κομποστοποίηση συνιστάται ιδιαίτερα ως το πλέον κατάλληλο σύστημα επεξεργασίας των αποβλήτων των πτηνοτροφείων. Η εφαρμογή της κομποστοποίησης έχει πρακτική αξία για τον παραγωγό, αν αποδίδει σταθερής ποιότητας τελικό προϊόν, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα λειτουργίας του συστήματος και με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Μη σταθερή τροφοδοσία της εγκατάστασης με απόβλητα, υπερβολική ή πολύ χαμηλή υγρασία στα απόβλητα, εμπλοκές στη λειτουργία του μηχανικού εξοπλισμού, αντίξοες καιρικές συνθήκες και τέλος ανεπαρκής τεχνική υποδομή και ενημέρωση του προσωπικού έχουν ως αποτέλεσμα την προβληματική λειτουργία, στις περισσότερες των περιπτώσεων, των μηχανικών συστημάτων κοσμοστοποίησης των αποβλήτων πτηνοτροφείων. Κατά συνέπεια είναι δυνατό, μηχανικά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων, υψηλού κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας, αν και άρτια τεχνικά, να υπολειτουργούν και να μην αξιοποιούνται στο βαθμό που θα έπρεπε, με ανάλογη ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση των πτηνοτροφείων. Το μηχάνημα ECO-MUD ZEOPROFIT HELLAS είναι άρτια εξειδικευμένο από πλευράς μηχανικού συστήματος επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και επικρατεί κατά κόρον στις μεγάλες, βιομηχανικού τύπου πτηνοτροφικές μονάδες. Το ECO-MUD χαρακτηρίζεται από μία οβάλ σχήματος τσιμεντένια τάφρο.

  Περιγραφή της ΜΟΝΑΔΑΣ και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων:

  1) Πτηνοτροφείο:
  Η μονάδα αποτελεί τυπική πτηνοτροφική μονάδα αυγοπαραγωγής. Η εκτροφή πραγματοποιείται σε 5 θαλάμους. Η μονάδα είναι εφοδιασμένη με δύο συστήματα αυτόματης συλλογής των αυγών με μεταφορικές ταινίες. Ο αερισμός των χώρων των ορνίθων πραγματοποιείται με μεγάλους ανεμιστήρες, παροχής 40,000m3/h, που είναι εγκατεστημένοι κατά μήκος της μιας από τις μεγαλύτερες πλευρές κάθε θαλάμου (περίπου 10 ανεμιστήρες κατά θάλαμο), ενώ οι αυξημένες ανάγκες αερισμού το καλοκαίρι καλύπτονται από το σύστημα δροσισμού διαβρεχομένων παρειών, οι οποίες είναι τοποθετημένες στην απέναντι από του; Ανεμιστήρες πλευρά του θαλάμου. Η συνολική εβδομαδιαία παραγωγή στερεών αποβλήτων ανέρχεται σε 59 τόνους. Η συλλογή των αποβλήτων ανέρχεται σε 59 τόνους. Η συλλογή των αποβλήτων μέσα στους θαλάμους πραγματοποιείται με μηχανικά ξέστρα (μαχαίρια) και μεταφορικές ταινίες. Στη συνέχεια τα απόβλητα μεταφέρονται με φορτηγό της μονάδας στο χώρο επεξεργασίας των αποβλήτων.

  2) Υπόστεγο εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων:
  Η επεξεργασία των αποβλήτων πραγματοποιείται σε κλειστό υπόστεγο από μεταλλικό σκελετό, επενδυμένο με πλαστική αυλακωτή λαμαρίνα διαστάσεων 50m X 21m, μέγιστου ύψους κορυφής (καρφιά) 7m και ύψους πλευράς 5m. Το υπόστεγο είναι εφοδιασμένο με 10 ανεμιστήρες οροφής, παροχής 8.000m3/h ο καθένας και με αριθμό πλευρικών παραθύρων. Μέσα στο υπόστεγο στεγάζονται:

  1. Το μηχανικό σύστημα κομποστοποίησης των αποβλήτων ECO-MUD
  2. Το σύστημα σακιάσματος
  3. Η αποθήκη του σακιασμένου τελικού προϊόντος.

  3) Μηχανικό σύστημα κομποστοποίησης των αποβλήτων:
  Το μηχανικό σύστημα κομποστοποίησης των αποβλήτων, όπως προαναφέρθηκε, αποτελείται από μία επιφανειακή τσιμεντένια επίπεδη τάφρο, οβάλ σχήματος, στην οποία οδηγούνται τα νωπά απόβλητα για επεξεργασία και από το μηχανικό σύστημα ECP-MUD, για την αναμόχλευση και σταθερή προώθηση των αποβλήτων κατά μήκος της τάφρου. Το όλο σύστημα συμπληρώνεται από μία εγκατάσταση τσιμεντένιου δαπέδου, χωρισμένη με τοιχία από τσιμεντόλιθους σε 5 διαμερίσματα, πάνω στο οποίο στοιβάζονται τα εξερχόμενα απόβλητα, από την οβάλ τάφρο, σε σωρούς. Στους σωρούς αυτούς ολοκληρώνεται η διαδικασία χώνευσης, πριν από το κοσκίνισμα και σάκιασμα του τελικού προϊόντος σε πλαστικούς σάκους των 25Kg, στον παρακείμενο χώρο συσκευασίας και αποθήκευσης. Η οβάλ τάφρος και το μηχανικό σύστημα του ECO-MUD. Το μήκος της τάφρου είναι συνολικά 80m, το πλάτος 4m και το βάθος 1,40m (Ωφέλιμο 1,20m). Η εγκατάσταση, λόγω του οβάλ σχήματος έχει μήκος 40m. Πάνω στα τοιχώματα της τάφρου κινείται σε σιδηροτροχιά το μηχανικό σύστημα του ECO-MUD. Το ECO-MUD, αποτελείται από 2 άξονες με περιστρεφόμενα μαχαίρια (τύπου φρέζας), τα οποία βυθίζονται μέσα στα απόβλητα, σε όλο το βάθος της τάφρου, αναστρέφοντας τα και παράλληλα προωθώντας τα κατά 1,5m σε κάθε πλήρη περιστροφή των μαχαιριών. Όταν το ECO-MUD, προσπεράσει την τελική έξοδο, μια ποσότητα αποβλήτων, ανάλογης της ποσότητας εισόδου στην τάφρο, εξέρχεται μέσω ειδικής θυρίδας εκκένωσης, ενώ το υπόλοιπο υλικό συνεχίζει την κυκλική πορεία του προς την είσοδο, όπου θα αναμιχθεί με τα νεοεισερχόμενα νωπά απόβλητα.

 • Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια πρώτη ρύθμιση της υγρασίας των νεοεισερχόμενων νωπών αποβλήτων, λόγω της ανάμιξης τους με το χαμηλής υγρασίας υλικό εξόδου, που ανακυκλώνεται για το σκοπό αυτό μέσα στη τάφρο, Γεγονός ου διευκολύνει την άμεση έναρξη της διαδικασίας κομποστοποίησης και τον περιορισμό των οσμών, που φυσικά το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στην προσθήκη του ζεολίθου όπου δεσμεύει την υγρασία, τις οσμές και τα βαρέα μέταλλα. Τα νωπά απόβλητα που εισέρχονται από την είσοδο, εξέρχονται εν μέρει, από την έξοδο, ύστερα από μια μέση παραμονή 14 περίπου ημερών μέσα στη τάφρο. Ως μέση παραμονή, εννοείται ο χρόνος που απαιτείται για το νεοεισερχόμενο υλικό να φτάσει στην έξοδο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μέρος του υλικού αυτού επανέρχεται ανακυκλωμένο στην είσοδο. Η εισαγωγή και εξαγωγή των αποβλήτων πραγματοποιείται με τη βοήθεια μηχανικού φορτωτή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σταθερή τροφοδοσία της εγκατάστασης με αποτέλεσμα την αποτελεσματική απορρόφηση των καθημερινά παραγόμενων αποβλήτων στο πτηνοτροφείο. Η εγκατάσταση των επιδαπέδιων σωρών: πρόκειται για μία σειρά από 5 ανεξάρτητους συνεχόμενους σωρούς, οι οποίοι δημιουργούνται με συσσώρευση του υλικού, που εξέρχεται καθημερινά από την έξοδο και στο πρώτο διαμέρισμα και η διαδοχική μετακίνηση του στη συνέχεια προς τα επόμενα διαμερίσματα με τη βοήθεια του φορτωτή. Ο κάθε σωρός περικλείεται από 3 τοιχία από τσιμεντόλιθους, ου σχηματίζουν ‘’Π’’, διαστάσεων 5m X 5m X 1.8 m ύψος έκαστος. Όλοι οι σωροί και τα τοιχία εδράζονται πάνω σε ενιαίο δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδερμα.

 • Μετά την πλήρωση του 5ου κατά σειρά διαμερίσματος, το υλικό απομακρύνεται για κοσκίνισμα και σάκιασμα. Οι σάκοι οδηγούνται στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το υπόστεγο μέχρι τη διάθεση τους στην αγορά. Η εγκατάσταση των επιδαπέδιων σωρών και ξήρανσης του υλικού, που εξέρχεται καθημερινά από την οβάλ τάφρο. Επειδή η εταιρεία ZEOPROFIT HELLAS έχοντας ως πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο τν κ. Παπαδόπουλο Βασίλειο, ο οποίος είναι και ο αυτόχειρας κατασκευαστής του ECO-MUD, μας έχει διδάξει ότι σε κάθε στάδιο της ζωής μας, θα πρέπει να αναφέρουμε τα θετικά ή τα αρνητικά στοιχεία οτιδήποτε αφορά αυτό. Στη ζωή του/μας τίποτα δεν δόθηκε απλόχερά. Έτσι, και εμείς στο διάβα μας ήρθαμε αντιμέτωποι με κάποιες δυσλειτουργίες του μηχανήματος. Γι’ αυτό λοιπόν, θα σας παραθέσουμε και τα μειονεκτήματα που προέκυψαν. Μετά από συστηματική παρακολούθηση επί τόπου του τρόπου λειτουργίας της εγκατάστασης κατά τη θερινή περίοδο, λόγω υψηλών θερμοκρασιών διαπιστώθηκε το εξής:

  • Παρατηρήθηκε ότι η εισαγωγή νωπών αποβλήτων στην τάφρο γίνονταν ανεξάρτητα από την κίνηση του ECO-MUD και πολλές φορές από δύο διαφορετικά σημεία εισόδων. Λόγω αυτής της πρακτικής, νωπά απόβλητα έπεφταν πάνω στα προηγούμενα νωπά, τα οποία δεν είχαν προλάβει να απομακρύνει το ECO-MUD, με αποτέλεσμα το συχνό μπλοκάρισμα του, λόγω υπερβολικής υγρασίας του υλικού μέσα στη τάφρο. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο δόθηκε λύση με τη χρήση του ζεολίθου. Επίσης, το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την εισαγωγή των αποβλήτων, μόνο από την είσοδο, της οποίας το πλάτος καθορίστηκε αυστηρά στα 3m. Με τον τρόπο αυτό τα νωπά απόβλητα, που εισέρχονταν σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας στο πτηνοτροφείο, μετά από κάθε δύο πλήρεις διαδρομές του ECO-MUD, δεν ήταν δυνατό να πέσουν πάνω στα προηγούμενα νωπά απόβλητα, με το ρυθμό προώθησης των αποβλήτων από το ECO-MUD (1,5m σε κάθε πλήρη διαδρομή του κατά μήκος της τάφρου). Ο απαιτούμενος χρόνος για τη διενέργεια μιας πλήρους διαδρομής του ECO-MUD μετρήθηκε ότι είναι ίσος με 135΄ περίπου, συμπεριλαμβανομένης και μιας 15λεπτης στάσης κάθε φορά. Μ ε βάση το στοιχείο αυτό, το ECO-MUD μπορεί να ολοκληρώσει μέχρι 10 πλήρεις διαδρομές μέσα σ΄ενα 24ωρο και η εγκατάσταση να απορροφήσει μέχρι και 18m3 περίπου νωπά απόβλητα την ημέρα ή 1,8m3 μετά από κάθε μία πλήρη διαδρομή του ECO-MUD. Με εισαγωγή νωπών αποβλήτων στη τάφρο, μετά από κάθε 2 πλήρεις διαδρομές του ECO-MUD, ο όγκος τους ανέρχεται σε 3,6m3 τη φορά. Με δεδομένο το πλάτος της τάφρου, 4m και το μήκος εναπόθεσης των αποβλήτων 3m, όσο είναι το πλάτος του ανοίγματος της εισόδου, το πάχος της εισερχομένης αποβλήτων ανέρχεται σε 0,30m. Με μία τέτοια τεχνική διασφαλίζεται πλήρως η λειτουργία της εγκατάστασης, χωρίς ανεπιθύμητες εμπλοκές του ECO-MUD.

  Εγκατάσταση Επιδαπέδιων Σωρών:
  Η εγκατάσταση των επιδαπέδιων σωρών αποτελεί στην ουσία το επόμενο στάδιο, που απαιτείται για την κύρια φάση και ολοκλήρωση της διαδικασίας κομποστοποίησης. Ως εκ τούτου θα πρέπει να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος παραμονής των αποβλήτων στους σωρούς αυτούς. Για τον έλεγχο της πορείας κομποστοποίησης του υλικού στην εγκατάσταση των επιδαπέδιων σωρών, ελήφθησαν μια σειρά μετρήσεων θερμοκρασίας του υλικού σ΄έναν από τους σωρούς και δειγματοληπτικά στους υπόλοιπους σωρούς. Το αποτέλεσμα, ήταν ότι το προϊόν θα πρέπει να τηρεί τις απαραίτητες ποσότητες υγρασίας που μόνο με την παρουσία του ζεολίθου μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Διαφορετικά θα εμφανίζονται εστίες μούχλας και οσμές αν δεν τοποθετηθεί η απαραίτητη ποσότητα του ζεολίθου και δεν θα μπορεί αν σακιαστεί και θα χάσει την ποιότητα της αγοραστικής του αξίας. Μυστικά επιτυχίας, πέρα από τον ζεόλιθο είναι η παράταση του χρόνου παραμονής του υλικού στους σωρούς και η συστηματική αναμόχλευση του, με κριτήριο τη θερμοκρασία του και όχι την ανάγκη βεβιασμένης προώθησης του για σάκιασμα. Ο απαιτούμενος μεγαλύτερος χρόνος παραμονής των αποβλήτων στην εγκατάσταση των σωρών, προϋποθέτει την πρόβλεψη επιπλέον σωρών και διαμερισμάτων. Ο χρόνος παραμονής του υλικού στους σωρούς θα πρέπει να είναι τάξεως των 40 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος ωρίμανσης που θα πρέπει να ακολουθήσει.

  Εγκατάσταση Ωρίμανσης:
  Η ωρίμανση είναι το απαραίτητο τελικό στάδιο μιας επιτυχημένης διαδικασίας κομποστοποίησης, καθόσον επιτρέπει την παραγωγή των απαραίτητων χουμικών οξέων και την εξουδετέρωση φυτοτοξινών και άλλων φυτοτοξινών ουσιών, που συνήθως παράγονται. Γι’ αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μεταφορά του υλικού σε ειδικό χώρο για ωρίμανση. Θα πρέπει να γίνεται σε τσιμεντένιο δάπεδο και κάτω από υπόστεγο, για προστασία από βροχή με πρόβλεψη ήπιας αναμόχλευσης ανά 1-2 εβδομάδες, για την αποφυγή της θραύσης των σφαιριδίων του υλικού. Στο χώρο ωρίμανσης το υλικό θα πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον 2 μήνες, πριν το σάκιασμα και τη διάθεση του στην αγορά.

  Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας για να σας δώσουμε λύση σε κάθε πρόβλημά σας.

  ZEOPROFIT HELLAS PC
  Εμπορία φυσικού ζεολίθου
  Γιαννιτσών 31, 3ος όροφος, κτήριο Αριστοτέλης (κτήριο ΟΠΕΚΕΠΕ )
  ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη
  Τηλ./Φαξ: 2310515195
  www.zeoprofit.grinfo@zeoprofit.gr

 • 26733567 328557770962743 7803726260539723525 n

Η χρήση του ζεόλιθου στην Κτηνοτροφία

• Δεσμεύει μυκοτοξίνες
• Προλαμβάνει τη δυσπεπτική οξέωση
• Μειώνει την εμφάνιση της διάρροιας
• Βελτιώνει την αξιοποίηση της τροφής
• Βελτιώνει το ρυθμό αύξησης των μοσχαριών
• Αυξάνει το τελικό σωματικό βάρος

ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ:
• Παράγονται από μύκητες (μούχλες) του γένους Aspergillus spp. που αναπτύσσονται στις ζωοτροφές.
• Εντοπίζονται συχνά ακόμα και σε φαινομενικά <<καθαρές>> ζωοτροφές.
• Στο γάλα εμφανίζονται μόνο το 1-2% των αφλατοξινών που καταναλώνει το ζώο.
• Προκαλούν σημαντικές οικονομικές απώλειες γιατί:

1) Επιβαρύνουν την υγεία του ζώου και μειώνουν την παραγωγικότητα του
2) Οι γαλακτοβιομηχανίες δεν παραλαμβάνουν το γάλα που περιέχει αφλατοξίνες >0,5 ppb.

Οι αφλατοξίνες αντιμετωπίζονται στην πράξη με:
1) Την απομάκρυνση των προσβεβλημένων ζωοτροφών
2) Την προσθήκη στις ζωοτροφές μυκοδεσμευτικών ουσιών.

Ο ζεόλιθος είναι ένα φυσικό προϊόν εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως δεσμευτικό αφλατοξινών (EU directive 70/524/CEE) και οικονομικότερο σε σχέση με τα συνήθη χρησιμοποιούμενα μυκοδεσμευτικά.

Ο ζεόλιθος της Zeoprofit Hellas P.C.:
• Έχει υψηλή περιεκτκότητα σε κλινιπτιλόλιθο (93%)
• Είναι πιστοποιημένος με FAMI-QS, ISO 9001:2001 και ISO 22000:2005
• Διατίθεται σε δύο κοκκομετρίες

Δημιουργία: Internet Technology Solutions Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη | Κατασκευή Eshop | Προώθηση ιστοσελίδων | Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων | Portfolio | Web Design - Internet Marketing