Πλεονεκτήματα από τη χρήση του κλινοπτιλόλιθου στην πτηνοτροφία:

• Δέσμευση μυκοτοξινών

• Ελάττωση διαρροιών

• Χρησιμοποίηση μικρότερων ποσοτήτων αντιβιοτικών

• Μείωση της θνησιμότητας

• Αύξηση αυγοπαραγωγής

• Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αυγών (στις όρνιθες αυγοπαραγωγής)

  Αύξηση του βάρος των αυγών

  Βελτίωση της ποιότητας του κελύφους

Μείωση της εμφάνισης κηλίδων αίματος και κρέατος

• Μείωση του διαστήματος πάχυνσης (στα παχυνόμενα ορνίθια)

• Βελτίωση της ποιότητας του κρέατος (στα παχυνόμενα ορνίθια)

• Πιο υγιείς νεοσσούς

• Αύξηση της διαλυτότητας του φωσφόρου στο σώμα των πτηνών

• Μείωση των εγκαυμάτων στα πόδια από το φώσφορο

Δημιουργία: Internet Technology Solutions Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη | Κατασκευή Eshop | Προώθηση ιστοσελίδων | Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων | Portfolio | Web Design - Internet Marketing