Πλεονεκτήματα από τη χρήση κλινοπτιλόλιθου:

Στα παχυνόμενα βοοειδή

 • Δεσμεύει μυκοτοξίνες

 • Μειώνει την εμφάνιση της διάρροιας

 • Βελτιώνει την αξιοποίηση της τροφής

 • Βελτιώνει τον ρυθμό αύξησης των μοσχαριών

 • Αυξάνει το τελικό σωματικό βάρος

 • Προλαμβάνει τη δυσπεπτική οξέωση

Στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

 • Δεσμεύει μυκοτοξίνες

 • Αυξάνει τη γαλακτοπαραγωγή

 • Προλαμβάνει τη διάρροια στους νεογέννητους μόσχους

 • Μειώνει τη διάρκεια της διάρροιας στους νεογέννητους μόσχους

 • Μειώνει την εμφάνιση υπασβεστιαιμίας

 • Μειώνει την εμφάνιση κέτωσης

 • Βελτιώνει την αναπαραγωγή

 • Μειώνει τα σωματικά κύτταρα στο γάλα

 • Ενισχύει την ανοσία μετά τους εμβολιασμούς

Προβλήματα στα άκρα των βοοειδών 

Τα έλκη στα πόδια των βοοειδών προκαλούν δυσκολίες στη μετακίνηση. Η ασθένεια είναι μια μόλυνση του μεσοδακτύλιου, μια νεκροβακιλλίωση που προσβάλλει τα μαλακά μέρη μεταξύ των χηλών.

Ξεκινά από πληγές διαφόρων αιτιών σε υγρό περιβάλλον που μολύνονται από διάφορα βακτήρια με πιο κοινό το Fusobacteriumnecroforum αλλά και άλλα, όπως τα StaphylococcusspEscherichiacoli καιActinomycetessp.

Τα παθογόνα αυτά βρίσκονται παντού, περιμένοντας πληγές και υγρασία για να δράσουν.

Θεραπευτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντιβιοτικά και απολυμαντικά σε λεκάνες διέλευσης – ποδόλουτρα.

Προληπτικά συνιστάται στεγνή στρωμνή, σωστή διατροφή με έμφαση στην επάρκεια ψευδαργύρου και ιωδίου καθώς και συστηματικός έλεγχος των ζώων. Πρώτη ένδειξη είναι η δυσκινησία – ασύμμετρο βάδισμα.

Επίσης, πολύ σημαντική είναι η πρόληψη τραυματισμών στα πόδια των ζώων επειδή από εκεί ξεκινάει η μόλυνση. Συνιστώνται, ποδόλουτρα διέλευσης με θειικό ψευδάργυρο ή θειικό χαλκό.

Ο ζεόλιθος με την προσθήκη του στο σιτηρέσιο και στη στρωμνή δρα προληπτικά με πολλούς τρόπους :

  • Στο σιτηρέσιο με ποσοστό κλινοπτιλόλιθου 1% τα κόπρανα εξέρχονται απλώς ελαφρώς πιο στεγνά αλλά έχουν τη σωστή οξύτητα, που κάνει πιο αργή την ανάπτυξη μικροβίων οσότητες μεγαλύτερες από 1% και ως 3% κλινοπτιλόλιθου πρέπει να αποφασίζονται μόνο από κτηνίατρο)Ομοίως, το pH του αίματος του ζώου έχει πιο σωστή ρύθμιση προς το αλκαλικό που είναι φυσικό βακτηριοστατικό.
  • Στη στρωμνή ανάλογα με την ποσότητα, ο ζεόλιθος μειώνει – απορροφά την υγρασία και κάνει δύσκολη την ανάπτυξη των παθογόνων αλλά και κάνει πιο ανθεκτική την μαλακή επιδερμίδα μεταξύ των χηλών (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 70 γρ./ημέρα/ζώο ζεολίθου μαζί με 200 γρ. ροκανίδι παρέχουν ως και πλήρη απόσμηση και αφύγρανση).

Συνοπτικά η παρουσία ζεόλιθου στη στρωμνή έχει ως αποτέλεσμα:

         απορρόφηση οσμών

         απορρόφηση υγρασίας

         εξυγίανση στρωμνής ( αλκαλικό pH)

με τελικό αποτέλεσμα την ελαττωμένη νοσηρότητα του πληθυσμού των ζώων.

 

Βιολογική Βοοτροφία

Άρθρο που δημοσιεύτηκε από την Μιχελή Παναγιώτα MSc Γεωπόνος ΑΠΘ, σε μηνιαίο περιοδικό της Ολλανδίας το 2012 <<KALA>>

Η βιολογική βοοτροφία έχει αρχίσει στη χώρα μας πριν από μερικά χρόνια με την εφαρμογή του προγράμματος ‘’Βιολογική κτηνοτροφία’’, βάσει του οποίου προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις. Το εκτατικό σύστημα αγελαίας μορφής της κρεοπαραγωγικής βοοτροφίας σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες, διευκόλυναν την ανάπτυξη της. Αντίθετα, ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης της βιολογικής βοοτροφίας αποτελεί η εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων βιολογικών κτηνοτρόφων. Η εκτροφή των ζώων βιολογικής βοοτροφίας, η τυποποίηση και η εμπορία των προϊόντων μας οφείλουν να γίνονται με σύστημα, που να επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα των ζώων και των προϊόντων μας. Οι μόσχοι, οι μοσχίδες και γενικά όλα τα βοοειδή μιας βιολογικής εκμετάλλευσης πρέπει να προέρχονται από βιολογικές εκτροφές. Τα βοοειδή που προϋπάρχουν στην μονάδα μπορούν εντασσόμενα σε κατάλληλο πρόγραμμα, να μετατραπούν σε βιολογικά. Όμως, επιτρέπεται η ανανέωση του κοπαδιού με εισαγωγή νεαρών μοσχίδων από συμβατική εκτροφή σε ποσοστό μέχρι 10% το χρόνο. Ακόμη επιτρέπεται, χωρίς όριο η εισαγωγή αρσενικών ζώων αναπαραγωγής από συμβατικές μονάδες. Προκειμένου τα κτηνοτροφικά προϊόντα να πωληθούν ως ‘’βιολογικά’’ για τα μεν γαλακτοπαραγωγικά ζώα απαιτούνται 6 μήνες βιολογικής εκτροφής, για τα δε κρεατοπαραγωγικά ζώα 12 μήνες.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ
Τα ζώα πρέπει να έχουν πρόσβαση σ προαύλιο χώρο, αλλά και σε χώρο βόσκησης. Τα ζώα πρέπει να τρέφονται με βιολογικές ζωοτροφές. Το 30% της ξηράς ουσίας ζωοτρόφου μπορεί να είναι μεταβατικού σταδίου, ενώ αν ο κτηνοτρόφος παράγει ο ίδιος τις ζωοτροφές με βιολογικές καλλιέργειες μεταβατικού σταδίου κτηνοτροφικών φυτών, το ποσοστό τους επιτρέπεται να φτάσει μέχρι και 60%.
Όμως, κατά παρέκκλιση. Επιτρέπεται μέχρι το 10% της ξηράς ουσίας των ζωοτρόφων του σιτηρέσιού, υπολογιζόμενου σε διάστημα ενός χρόνου, να είναι από συμβατικές καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών. Το ημερήσιο σιτηρέσιο πρέπει να περιλαμβάνει χοντροαλεσμένη τροφή, τουλάχιστον 60% επι της ξηράς ουσίας. Η τροφή μπορεί να είναι νωπή, αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή.
Τα νεογέννητα βοοειδή πρέπει να τρέφονται με το γάλα της μητέρας τους για διάστημα τουλάχιστον 3 μήνες. Κατά τη βιολογική εκτροφή των βοοειδών, πρέπει να προτιμάται η φυσική οχεία, αντί της τεχνητής σπερματέγχυσης. Ακόμα, δεν επιτρέπεται η συστηματική κοπή των κεράτων, ο μόνιμος ενσταυλισμός και το δέσιμο.
Κατά την εκτροφή πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται κάθε ενέργεια ή συμβάν που να προκαλεί στα ζώα ανασφάλεια και ταραχή. Κατά τη μεταφορά των ζώων και την προετοιμασία τους για σφαγή πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες της ‘’ευζωϊας’’ . Οι μέθοδοι της σφαγής πρέπει να προκαλούν όσο το δυνατό μικρότερη αγωνία και πόνο στα ζώα .

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Για την αντιμετώπιση των ασθενειών και διάφορων παθήσεων των ζώων εφαρμόζονται ήπιες μέθοδοι και φάρμακα φυτικής προέλευσης. Υπάρχει, άλλωστε σχετικός κατάλογος επιτρεπόμενων φυσικών φαρμάκων και η ενδεδειγμένη δοσολογία τους. Απαγορεύεται η προληπτική χρήση χημικών φαρμάκων και αντιβιοτικών, ενώ αντίθετα συνιστάται η χορήγηση φυτοθεραπευτικών ή ομοιοπαθητικών προϊόντων. Απαγορεύεται η χρήση ουσιών για την προώθηση της ανάπτυξης, παραγωγής ή ρύθμισης του Οιστρου.
Κατ’ εξαίρεση μπορούν να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικές αγωγές με φάρμακα ή αντιβιοτικά έως δύο φορές το χρόνο υπό την επίβλεψη και ευθύνη του κτηνιάτρου. Εφόσον χρησιμοποιηθεί κάποιο φάρμακο, η περίοδος αναμονής μέχρι την παραγωγή των προϊόντων πρέπει να είναι διπλάσια από αυτήν που ορίζει η σχετική Νομοθεσία για τις αντίστοιχες συμβατικές εκτροφές.
Τέλος, οι κτηνιατρικές αγωγές στα βοοειδή που είναι υποχρεωτικές στα ζώα, όπως οι εμβολιασμοί επιτρέπονται και στα βοοειδή βιολογικών εκτροφών, από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η χρήση της κόπρου στον βοσκότοπο ή στις βοσκήσιμες καλλιέργειες της βιολογικής εκτροφής βοοειδών υπόκειται με κάποιους περιορισμούς. Η κοπριά που διασπείρεται ανά 10 στρέμματα της εκμετάλλευσης κάθε χρόνο δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτή που παράγουν 2 γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες ή 5 παχυνομένοι μόσχοι ή γενικά 3 βοοειδή μικρότερα των 2 ετών.

26239068 324900457995141 6664620611500230078 n

Η χρήση του ζεόλιθου στην Κτηνοτροφία

• Δεσμεύει μυκοτοξίνες
• Προλαμβάνει τη δυσπεπτική οξέωση
• Μειώνει την εμφάνιση της διάρροιας
• Βελτιώνει την αξιοποίηση της τροφής
• Βελτιώνει το ρυθμό αύξησης των μοσχαριών
• Αυξάνει το τελικό σωματικό βάρος

ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ:
• Παράγονται από μύκητες (μούχλες) του γένους Aspergillus spp. που αναπτύσσονται στις ζωοτροφές.
• Εντοπίζονται συχνά ακόμα και σε φαινομενικά <<καθαρές>> ζωοτροφές.
• Στο γάλα εμφανίζονται μόνο το 1-2% των αφλατοξινών που καταναλώνει το ζώο.
• Προκαλούν σημαντικές οικονομικές απώλειες γιατί:

1) Επιβαρύνουν την υγεία του ζώου και μειώνουν την παραγωγικότητα του
2) Οι γαλακτοβιομηχανίες δεν παραλαμβάνουν το γάλα που περιέχει αφλατοξίνες >0,5 ppb.

Οι αφλατοξίνες αντιμετωπίζονται στην πράξη με:
1) Την απομάκρυνση των προσβεβλημένων ζωοτροφών
2) Την προσθήκη στις ζωοτροφές μυκοδεσμευτικών ουσιών.

Ο ζεόλιθος είναι ένα φυσικό προϊόν εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως δεσμευτικό αφλατοξινών (EU directive 70/524/CEE) και οικονομικότερο σε σχέση με τα συνήθη χρησιμοποιούμενα μυκοδεσμευτικά.

Ο ζεόλιθος της Zeoprofit Hellas P.C.:
• Έχει υψηλή περιεκτκότητα σε κλινιπτιλόλιθο (93%)
• Είναι πιστοποιημένος με FAMI-QS, ISO 9001:2001 και ISO 22000:2005
• Διατίθεται σε δύο κοκκομετρίες.

Διαρροϊκό σύνδρομο νεογέννητων μόσχων
• Αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου των νεογέννητων μόσχων.
• Τα εντεροτοξινογόνα στελέχη της E. Coli αποτελούν έναν από τους κυριότερους παράγοντες πρόκλησης διάρροιας σε μόσχους ηλικίας λίγων ημερών.
• Η πρόληψη του συνδρόμου στηρίζεται:
i. Στον εμβολιασμό των αγελάδων στο τελευταίο στάδιο της κυοφορίας με εμβόλια που περιέχουν αντιγόνα Κ-99 και F-41 της E. Coli.
ii. Στην έγκαιρη χορήγηση στους μόσχους επαρκούς ποσότητας πρωτογάλακτος άριστης ποιότητας.

Ο ζεόλιθος είναι ένα φυσικό προϊόν εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρόσθετο ζωοτροφών (EU Regulation 1810/2005). Η συστηματική χρήση του στις εκτροφές βοοειδών συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη των περιστατικών διάρροιας στους νεογέννητους μόσχους γιατί:
1) Η χορήγηση του στις έγκυες αγελάδες που εμβολιάζονται κατά της E. Coli αυξάνει τη συγκέντρωση ανοσοσφαιρινών του πρωτογάλακτος.
2) Η χορήγηση του στους νεογέννητους μόσχους με το πρωτόγαλα αρχικά, και με το γάλα, στη συνέχεια:

• Αυξάνει την απορρόφηση των ανοσοσφαιρινών του πρωτογάλακτος.
• Μειώνει σημαντικά τα ποσοστά εμφάνισης δοάρροιας.
• Μειώνει σημαντικά τη διάρκεια του νοσήματος σε όσους μόσχους εμφανίσουν διάρροια.

26219561 324900101328510 7011160281995739574 n

Δημιουργία: Internet Technology Solutions Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη | Κατασκευή Eshop | Προώθηση ιστοσελίδων | Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων | Portfolio | Web Design - Internet Marketing