ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

δφγ   

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Πρακτικά παραδείγματα χρήσης των νέων τεχνολογιών και πρακτικών, αποτελούν οι βιολογικοί καθαρισμοί της Σιθωνίας, του Αγίου Νικολάου, της Νικήτης και της Σάρτης στο Νομό Χαλκιδικής.