ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΜΗΣΕΩΝ

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των βιολογικών καθαρισμών, πολλές φορές είναι το πρόβλημα της δυσοσμίας, το οποίο συνήθως επεκτείνεται αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις. Η δυσοσμία είναι τεράστιος κατασταλτικός παράγοντας της ευρύτερης ανάπτυξης μιας περιοχής, όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας ζωής και κυρίως στο τουριστικό επίπεδο, συνεπώς και στο οικονομικό.

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα αυτού του προβλήματος, καθώς και το αντίκτυπό του στην κοινωνία, η εταιρεία μας έπειτα από έρευνες προχώρησε στη δημιουργία του πατενταρισμένου οικολογικού μηχανήματος απόσμησης βιολογικών καθαρισμών, με τη χρήση Ζεόλιθου.

Με την προσθήκη Ζεόλιθου συγκεκριμένης κοκκομετρίας και σύστασης στις δεξαμενές υποδοχής λυμάτων και ακολουθώντας σύστημα συνεχούς ροής και συγκεκριμένης παροχής, επιτυγχάνεται:

 

1. Δέσμευση των οσμών σε όλη τη φάση επεξεργασίας λυμάτων.

 2. Βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου νερού.
 3. Δημιουργία λυματολάσπης απαλλαγμένης από βαρέα μέταλλα, άοσμη και συνεκτική, κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον.

 

 34

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 

Η προμήθεια του οικολογικού συστήματος ECOMUD και η παραγόμενη οικολογική λυματολάσπη αποτελούν μια μεγάλη οικονομική ανάσα για την κάθε Τοπική Αυτοδιοίκηση σε πολλά επίπεδα. Η οικολογική διαχείριση ECOMUD είναι κυρίαρχα η λύση των υπέρογκων προστίμων που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους Δήμους, με μηδαμινό κόστος σε σύγκριση με εκείνο των προστίμων.

Επιπλέον, με την εμπορική διαχείριση της οικολογικής λυματολάσπης, η ΔΕΥΑ αποκτά ένα μόνιμο έσοδο και με τη γνωστοποίηση του προϊόντος, σταθερά αυξανόμενο, το οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποσβέσει το κόστος προμήθειας των μηχανημάτων αρχίζοντας να αφήνει κέρδη. Η κερδοφορία των ταμείων της Δημοτικής Αρχής, υφίσταται είτε με την εμπορία εκ της ίδιας του προϊόντος της οικολογικά επεξεργασμένης λυματολάσπης, είτε μέσω των διαμεσολαβητών, ήτοι καταστήματα χονδρικής, λιανικής ή ακόμη και των Γεωργικών Συνεταιρισμών, μιας και δύναται να καταστεί υποχρέωσή τους η καταβολή καθορισμένου ποσοστού εκ των κερδών τους στη ΔΕΥΑ.

υρκ   

Συν τοις άλλοις, μέσω της αποσμητικής δράσης, λύνεται το πρόβλημα της δυσοσμίας και έτσι βελτιώνει τις συνθήκες της τοπικής κοινωνίας σε επίπεδο ατμόσφαιρας, συνεπώς ανοίγει το δρόμο για μια πιο πλούσια τουριστική ανάπτυξη σε ένα πλέον πιο καθαρό περιβάλλον.

Η ορθή νομοθετικά διαδικασία επεξεργασίας λυματολάσπης με την μέθοδο «ξήρανσης αέρα», μπορεί να είναι σχετικά πιο φτηνή συγκριτικά με την μέθοδο «ECOMUD», όμως απαιτεί πολύ μεγάλες εκτάσεις για την απόθεσή της και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για ένα υλικό χρήσιμο και ακίνδυνο, με αποτέλεσμα την αυξανόμενη συσσώρευσή της.

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

sa1

Το αρχικό και βασικότερο περιβαλλοντικό όφελος που προκύπτει από την οικολογική διαχείριση της παραγομένης λυματολάσπης των βιολογικών καθαρισμών, είναι η αποσυμφόρηση του περιβάλλοντος από τις επικίνδυνες χημικές ουσίες που συσσωρεύονται σε θάλασσες και ακτές, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στην τοπική πανίδα και χλωρίδα, ενώ με την έκπλυση της λυματολάσπης από την βροχή, μολύνει ταυτόχρονα τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα ο οποίος καταλήγει είτε στις γεωργικές καλλιέργειες, άρα στο φαγητό μας, είτε απ’ ευθείας στο ποτήρι μας από τη βρύση.

Το ενδιαφέρον της κάθε Δημοτικής Αρχής σχετικά με το οικολογικό φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ της, μπορεί να αποδειχθεί εύκολα και να χτιστεί πάνω σε στέρεες βάσεις, μιας και η οικολογική παραγόμενη λυματολάσπη ECOMUD, όχι μόνο δεν φέρει τις αρνητικές ιδιότητες της συμβατικής λυματολάσπης, αλλά αντιθέτως πρόκειται για ένα από τα καλύτερα εδαφοβελτιωτικά, όντας άοσμη, συνεκτική και πλήρως ακίνδυνη, η οποία είναι:

ΡΙΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΖΕΟΛΙΘΟΥ

ΡΙΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΖΕΟΛΙΘΟΥ

 ςετ  ς457

Άοσμη και συνεκτική, φιλική προς τα φυτά ,το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Κατάλληλη για ασφαλή απόθεση στα ΧΥΤΑ.

Κατάλληλη για χρήση ως εδαφοβελτιωτικό στις γεωργικές καλλιέργειες.

Δημιουργία εδάφους ή λιπάσματος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (μίξεις χωμάτων με οποιοδήποτε υπόστρωμα).

Δεσμεύει οργανικά, ανόργανα, οργανομεταλλικά, αέρια συστατικά, μέταλλα, ραδιονουκλίδια και βακτήρια. Το ποσοστό απομάκρυνσης μετάλλων και ραδιονουκλιδίων κυμαίνεται μέχρι 99%, ενώ αυτό των οργανικών ουσιών έως 53%.

Παράγεται σε κοκκοποιημένη μορφή.

Η υγρασία είναι μειωμένη κατά 40% από την αρχική λυματολάσπη.

Η μέγιστη ποσότητα επεξεργασίας την ημέρα είναι 50 τόνοι.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 fgfd

Τα κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από την επεξεργασία της συμβατικής λυματολάσπης και της μετατροπής της σε ECOMUD είναι πολλαπλά, με χαρακτηριστικότερο τη δημιουργία ενός πιο καθαρού και υγειονομικά κατάλληλου περιβάλλοντος, το οποίο αυξάνει κατακόρυφα την ποιότητα ζωής των δημοτών, ενώ ταυτόχρονα δίνει ώθηση στην τοπική οικονομία να ανελιχθεί με την εν δυνάμει αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας.

Η εμπορία την οικολογικής λυματολάσπης αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα συμβολής ανόρθωσης της συνοχής του κοινωνικού ιστού αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας ή βελτιώνοντας τις συνθήκες των ήδη υπαρχόντων. Η δυνάμενη ανάκαμψη των Γεωργικών Συνεταιρισμών έπειτα από χρόνια αδράνειας και οικονομικής εξαθλίωσης, θα αποτελούσε επίτευγμα από μόνο του, συμβάλλοντας ευρύτερα στη γεωργία και τον αγροτικό πληθυσμό, μέσω των φιλοπεριβαλλοντικών και κοινωνικοπολιτικών δράσεών τους.

Επιπλέον, με γνώμονα τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες των δημοτών και ιδιαιτέρως εκείνων που ασχολούνται επαγγελματικά με τη γεωργική παραγωγή, η δωρεάν παραχώρηση της οικολογικής λυματολάσπης ως εδαφοβελτιωτικό ειδικά για γεωργικές καλλιέργειες ή ακόμη και για οικιακούς κήπους, μπορεί να συμβάλλει θετικά στην προσπάθεια άσκησης κοινωνικής πολιτικής κάθε Δημοτικής και Τοπικής Κοινότητας, ελαφρύνοντας τα συνολικά έξοδα των δημοτών.

Δημιουργία: Internet Technology Solutions Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη | Κατασκευή Eshop | Προώθηση ιστοσελίδων | Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων | Portfolio | Web Design - Internet Marketing