ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

 Η προκύπτουσα οικολογική λυματολάσπη (ECOMUD) δημιουργείται από την πρόσμιξη και ειδική της επεξεργασία με το ορυκτό Ζεόλιθο (κλινοπτινόλιθος). Ο ζεόλιθος είναι ένα μικροπορώδες αργυλοπυριτικό πέτρωμα το οποίο χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων ως προσροφητικό και καταλύτης. Στη χημεία, οι ζεόλιθοι χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό μορίων και σαν παγίδες μορίων. Οι ζεόλιθοι έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίζουν με ακρίβεια ακόμη και εξειδικευμένα αέρια και τοξικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων του αρσενικού, των υδρατμών, του διοξειδίου του άνθρακα και το διοξείδιο του θείου. Κατά συνέπεια, μέσω της ειδικής επεξεργασίας με το Ζεόλιθο, οικολογική λάσπη που προκύπτει φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1.Άοσμη και συνεκτική, φιλική προς τα φυτά ,το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

2.Κατάλληλη για ασφαλή απόθεση στα ΧΥΤΑ.

3.Κατάλληλη για χρήση ως εδαφοβελτιωτικό στις γεωργικές καλλιέργειες.

4.Δημιουργία εδάφους ή λιπάσματος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (μίξεις χωμάτων με οποιοδήποτε υπόστρωμα).

5.Δεσμεύει οργανικά, ανόργανα, οργανομεταλλικά, αέρια συστατικά ,μέταλλα, ραδιονουκλίδια και βακτήρια. Το ποσοστό απομάκρυνσης μετάλλων και ραδιονουκλιδίων κυμαίνεται μέχρι 99%, ενώ αυτό των οργανικών ουσιών έως 53%.

6.Παράγεται σε κοκκοποιημένη μορφή.

7.Η υγρασία είναι μειωμένη κατά 40% από την αρχική λυματολάσπη.

8.Η μέγιστη ποσότητα επεξεργασίας την ημέρα είναι 50 τόνοι.

 

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΣΕ ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ

φ υ

 

 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΑΠΟ ΔΕΥΑ ΠΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχετική έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Επρόκειτο για έρευνα του Τμήματος Ιατρικής – Εργαστηρίου Υγιεινής, υπό την επίβλεψη του Διευθυντή και Αναπληρωτή Καθηγητή Χημείας κ. Μ. Λεοτσινίδη, καθώς και Υπεύθυνη Δειγματοληψίας την κα. Δημητρέλη Ξανθή, λάβαμε το Πιστοποιητικό Αναλύσεων, με ημερομηνία έκδοσης 29/3/2012 – 4/4/2012.

 

H προέλευση του δείγματος λυματολάσπης είναι ο Βιολογικός Καθαρισμός της ΔΕΥΑ Ναυπάκτου

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

(mg / kg)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (mg/kg)

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (mg/kg)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ (30/3/2012)

ΜΕΙΩΣΗ (%)

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (mg/kg)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ (11/4/2012)

ΜΕΙΩΣΗ %

ΥΓΡΑΣΙΑ (%)

80

-

43

46,25

-

8,2

93,44

ΟΡΓΑΝΙΚΗΥΛΗ (loss-on-ignition) (%)

 

-

62,7

 

-

9

 

TOTAL ORGANIC CARBON (TOC %)

   

31

   

5

 

pH

 

Μ.Ο. 7,4

   

Μ.Ο. 7,4

8,1

 

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (ps/cm)

         

2300

 

DOC (DISOLVED ORGANIC CARBON)

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.

1000-800

3540

 

TDS (TOTALDISOLVEDSOLIDS)

60000

     

100000-50000

6750

89,05 – 106,5

ΘΕΙΪΚΑ (SO4)

20000

     

80000-20000

1250

23,44 – 93,75

ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl)

15000

     

25000-15000

150

59,4 - 99

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)

4000

2500-4000

652

133,92 – 83,7

200-50

0,23

99,85 – 99,54

ΧΑΛΚΟΣ (Cu)

1750

1000-1750

181

156,9 – 89,66

100-50

0,06

99,94 – 99,88

ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)

 

600

505

15,83

9

1,95

78,33

ΚΑΔΜΙΟ (Cd)

40

20-40

0,53

197,35 – 98,68

5-1

<0,002

99,96 – 99,8

ΧΡΩΜΙΟ (Cr)

500

500

68

86,4

70-10

0,01

99,99 – 99,9

ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)

1200

750-1200

60

152 - 95

10-50

<0,003

99,97 - 99,99

ΝΙΚΕΛΙΟ (Nt)

400

300-400

19

127 – 95,25

10-40

0,19

98,1 – 99,53

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)

25

<0,4

<0,4

6150

0,2-2

<0,01

95 – 99,5

 

Το είδος δείγματος προς χημική ανάλυση ήταν έκπλυμα (leachate) από βιολογική ύλη (L/S = 10 l/kg) με ποσοστό υγρασίας του αρχικού δείγματος ήταν 8,2%, το ποσοστό της Οργανικής Ύλης (loss-on-ignition) ήταν 9% και το ποσοστό του TOC 5%. Το έκπλυμα αρχικά παρουσίασε τα κατωτέρω χημικά χαρακτηριστικά (Πίνακας: «αρχική τιμή προ επεξεργασίας»), τα οποία βάση του Νομοθετικού Πλαισίου (Ν.Π.1: Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/33/ΕΚ περί «αποδοχής στερεών χημικών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ και επικίνδυνων αποβλήτων» και Ν.Π.2: στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης «Ε.ΣΥ.Δ.») υπόκεινται στους περιοριστικούς παράγοντες οριακών τιμών.

 

 

Δημιουργία: Internet Technology Solutions Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη | Κατασκευή Eshop | Προώθηση ιστοσελίδων | Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων | Portfolio | Web Design - Internet Marketing