ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Ή ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ (ECOMUD)

σγδ

Η παραγόμενη οικολογική λυματολάσπη ECOMUD μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης είτε για κοινωφελείς, είτε για εμπορικούς σκοπούς.

Οι ενδιαφερόμενες ΔΕΥΑ δύνανται με την απλή διαδικασία της πρόσθεσης Κωδικού Εμπορικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) να πουλήσουν το προϊόν της οικολογικής επεξεργασμένης λυματολάσπης, ως πιστοποιημένο εδαφοβελτιωτικό για την αγροτική παραγωγή αλλά και για τους κήπους, σε χονδρική ή λιανική, συσκευασμένο ή χύμα.

Επίσης, το περισσευούμενο υλικό ή ακόμη και ολόκληρες ποσότητες, μπορούν να διατίθενται δωρεάν σε αγρότες της περιοχής ως υποστηρικτική κίνηση για την αύξηση της παραγωγής τους.

Πολλοί βιολογικοί καθαρισμοί και ΔΕΥΑ δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προμηθευτούν κάποιο ειδικό μηχάνημα συσκευασίας. Συνεπώς, η πιο απλή λύση διάθεσης της οικολογικής λυματολάσπης είναι η ελεύθερη απόθεσή τους σε κάποιο περιφραγμένο και ασφαλές σημείο, όπου θα πραγματοποιείται η παραλαβή της δωρεάν σε σακιά, είτε με αγορά σε συγκεκριμένες ώρες. Μία προτεινόμενη λύση είναι η έκδοση «κουπονιών αγοράς» τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα τα προμηθεύονται είτε από τις Τοπικές ΔΕΥΑ, είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της περιοχής και με την παράδοσή τους στον υπεύθυνο υπάλληλο θα προμηθεύονται την οικολογική λυματολάσπη. Επιπλέον, η οικολογική λυματολάσπη δύναται να διατίθεται σε χονδρέμπορους ή ακόμη και λιανέμπορους οι οποίοι εκ των εσόδων τους από το εν λόγω προϊόν θα καταβάλλουν ένα ανταποδοτικό ποσό στη Δημοτική Αρχή.

 ρ

Εναλλακτικά, την εμπορία της ECOMUD, μπορούν να αναλάβουν οι κατά τόπους Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, δίνοντας έτσι τη δυναμική να ενεργοποιηθεί και πάλι ένας από τους σημαντικότερους θεσμικούς πυλώνες της γεωργίας.

Δημιουργία: Internet Technology Solutions Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη | Κατασκευή Eshop | Προώθηση ιστοσελίδων | Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων | Portfolio | Web Design - Internet Marketing