Πρόβλημα λυματολάσπης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

 lima

 

Το πρόβλημα της λυματολάσπης απειλεί το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Τα αστικά λύματα «πνίγουν» τις θάλασσες, τα ποτάμια, τις λίμνες και μεγάλες εκτάσεις της χώρας με το επικίνδυνο φορτίο τους, πολλές φορές κοντά σε κατοικήσιμες και καλλιεργήσιμες περιοχές, είτε γιατί σε πολλές πόλεις καθυστερεί η κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας τους, είτε γιατί τα λύματα των βιολογικών καθαρισμών δεν επεξεργάζονται και δεν διατίθενται καταλλήλως.

Η λυματολάσπη έχει δυσάρεστη όψη, υφή και οσμή. Συνήθως διαθέτει βαρέα μέταλλα και κάποιους παθογόνους οργανισμούς, οι οποίοι με την έκθεσή τους σε υψηλή θερμοκρασία δεν εξουδετερώνονται.

Έγκλημα διαρκείας σε βάρος του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας είναι η μεταφορά και εναποτίθεται άλλες φορές χωρίς καμιά επεξεργασία σε χωράφια και μάλιστα κοντά σε οικισμούς, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις διαχείρισής της όπως ορίζεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Τοπικές Δημοτικές Αρχές είναι η έλλειψη της απαιτούμενης έκτασης, το κόστος κατασκευής για τον εκσυγχρονισμό βιολογικών μονάδων, έξοδα χειρισμού περίσσειας λυματολάσπης, δυσοσμία, αντιαισθητική όψη, μόλυνση του περιβάλλοντος, υγειονομικοί κίνδυνοι και αυξανόμενα ποσά προστίμων.

Δημιουργία: Internet Technology Solutions Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη | Κατασκευή Eshop | Προώθηση ιστοσελίδων | Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων | Portfolio | Web Design - Internet Marketing